Urennorm Permanente Educatie lijkt vanzelfsprekendheid

Commissarissen bij woningcorporaties lijken de nieuwe PE-norm als een vanzelfsprekendheid te zien. Uit het onderzoek Nulmeting Permanente Educatie blijkt dat de nieuwe norm van minimaal tien uur over een periode van twee jaar, al door een ruime meerderheid van de respondenten wordt behaald.

De nulmeting onder ruim 300 RvC-voorzitters is opdracht van de PE-commissie in augustus 2015 uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bijna 45% van de RvC-voorzitters nam aan het onderzoek deel. Hiervan gaf ruim driekwart te kennen de afgelopen twee jaren (juli 2013-juli 2015) aan de nieuwe PE-urennorm te hebben voldaan. De tijdsbesteding is bij 40% naar eigen zeggen zelfs meer dan 20 uur. Gevraagd naar de tijdsbesteding aan PE-activiteiten van de gehele RvC, gaf ruim 68% aan dat de gehele RvC voldoet aan de 10-urennorm.

Aandachtspunten
Uit de nulmeting komt een aantal aandachtspunten naar voren. De focus van PE-activiteiten is voornamelijk gericht op de individu en minder op de RvC als team of een combinatie.

Ruim 11% van de RvC-voorzitters geeft aan dat nooit zelfevaluatie onder begeleiding van een externe partij plaatsvindt. Periodieke externe zelfevaluatie, onder de vorige code nog een aanbeveling, is in de vernieuwde Governance Code Woningcorporaties als een ‘pas-toe’ bepalingen opgenomen. Ook de Woningwet bepaalt dat externe zelfevaluatie van de RvC eens per twee jaar dient plaats te vinden.

Bijna de helft van de RvC-voorzitters geeft aan dat niet altijd een koppeling wordt gemaakt tussen de resultaten van de RvC-zelfevaluatie en de gevolgde/te volgen PE-activiteiten. De te volgen PE-activiteiten worden binnen de RvC veelal wel vooraf op enigerlei wijze met elkaar afgestemd.

Commissarissenpanel
De PE-commissie bekijkt de komende maanden wat zij met deze aandachtspunten gaat doen en welke activiteiten zij naar aanleiding hiervan zal ondernemen. Dit doet zij samen met een commissarissenpanel, bestaande uit een deel van de RvC-voorzitters die aan de nulmeting hebben deelgenomen.

Klik hier voor de samenvatting van de nulmeting of hier voor de volledige rapportage.


Terug