Ledenbijeenkomsten meerjarenstrategie VTW

De VTW houdt in december nog drie regionale ledenbijeenkomsten over het beleidsplan 2016 en de meerjarenstrategie 2017-2020. Op: dinsdag 1 december (18.00-21.00 uur, Van der Valk Blijdorp in Rotterdam), dinsdag 8 december (18.00-21.00 uur, Evoluon in Eindhoven) en dinsdag 15 december (18.00-21.00 uur, Meervaart congrescentrum in Amsterdam).

De ontwikkelingen in de corporatiesector, in de samenleving en in wet en regelgeving
gaan momenteel erg snel. Dit heeft zeker ook invloed op het interne toezicht bij
woningcorporaties. De huidige meerjarenstrategie van de VTW dient herzien te worden.
Het bestuur heeft daarom de afgelopen maanden gewerkt aan een concept beleidsplan
en een nieuwe meerjarenstrategie. Belanghouders zijn geconsulteerd en een aantal leden
heeft het bestuur gevoed met hun ideeën.

De volgende stap in het proces is om met leden van de VTW in gesprek te gaan over
de koers van de VTW. Welke kant moet het op? Wat moet de VTW zeker (blijven) doen
de komende jaren? Wat kan juist wel een beetje minder?

Het bestuur wil een visie en een strategie neerleggen waar de VTW samen met de leden
als beroepsvereniging, belangenbehartiger en bevorderaar van de kwaliteit van het intern
toezicht tot 2020 mee vooruit kunnen. Dit moet uiteraard gedragen worden door de
leden en uw inbreng is daarbij essentieel.

In de ALV van 29 maart 2016 zal besluitvorming plaatsvinden over de definitieve
concept meerjarenstrategie.

Het programma is voor alle bijeenkomsten als volgt:
18.00-18.30 uur Inloop (met broodjes en een warme snack/soep)
18.30-20.30 uur Meerjarenstrategie en beleidsplan
20.30-21.00 uur Naborrel

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via bureau@vtw.nl. Het concept beleidsplan en de meerjarenstrategie kunt u downloaden vanaf het besloten ledendeel van de website.

 


Terug