Deel uw ervaringen met betrekking tot de uitvoering van de Woningwet

Wat zijn uw ervaringen met de uitvoering van de Woningwet? Waar loopt u als individuele commissaris of als RvC / RvT tegenaan? Wat is er nu verbeterd én wat kan er nog verbeterd worden? De minister voor Wonen komt in 2016 met een zogenoemde 'veegwet' om aanpassingen te doen aan de Woningwet. Voor ons als beroepsvereniging is het belangrijk om input te krijgen, die wij aan het ministerie kunnen doorgeven. 

Vanuit de leden krijgen we al regelmatig terugkoppeling over knelpunten en worden er vragen gesteld over de praktische uitwerking. Daar maken we reeds een overzicht van. Graag horen we van u wat uw ervaringen zijn. U kunt deze tot en met woensdag 9 december a.s. kenbaar maken via bureau@vtw.nl.

Internetconsultatie Huurdersparticipatie
Het ministerie is op 23 november jl. gestart met een internetconsultatie over huurdersparticipatie onder de nieuwe Woningwet. De woningwet 2015 geeft huurdersorganisaties een volwaardige stem bij het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties. BZK wil graag weten hoe corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties hier op een goede manier invulling aan geven.

Hoe belangrijk is goede ondersteuning van huurdersorganisaties door gemeenten en corporaties? Welke ondersteuning wensen huurdersorganisaties vooral, en hoe is dat goed te organiseren? Hoe zou dat contact met de eigen achterban het beste kunnen worden vormgegeven? En hoe zorg je dat de huurdersorganisatie een goede afspiegeling is van de eigen achterban als het gaat om leeftijd en achtergrond? BZK gaat hier graag met u over in gesprek.

Kijk voor meer informatie op op http://www.woningwet2015.nl/consultatie-huurdersorganisaties-0.


Terug