Bezoldigingsmaximum corporatiebestuurders per 2016 verlaagd naar 100% ministersalaris

Per 1 januari 2016 geldt het verlaagde bezoldigingsmaximum van de WNT (2) ook voor bestuurders van woningcorporaties. Dit komt neer op 100% van het ministersalaris. In 2015 was dat nog niet het geval en gold voor hen het maximum van de Blok-staffel. 

Voor corporatiebestuurders geldt hiermee hetzelfde maximumbedrag dat sinds 1 januari 2015 voor bestuurders van andere semipublieke sectoren geldt. Minister Plasterk (BZK) schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Indexering
Als gevolg van de in de WNT opgenomen indexeringsregeling wordt het maximum met ingang van 1 januari 2016 aangepast aan de ontwikkeling van de contractuele loonkosten voor de overheid in 2014. Dit betekent dat het bezoldigingsmaximum voor het jaar 2016 is vastgesteld op € 179.000.

Blok-staffel
De zogeheten ‘Blok-staffel’ (Regeling bezoldigingsmaxima toegelaten instellingen) blijft van kracht. De bestaande bezoldigingsklassen A t/m G blijven ongewijzigd, wel worden de maximumbedragen per bezoldigingsklasse geïndexeerd. De bestaande bezoldigingsklassen H, I en J worden samengevoegd tot één klasse, waarbij voor die hoogste klasse de maximumbezoldiging wordt vastgesteld op het wettelijk maximum van de WNT voor 2016 van € 179.000.

Bekijk hier de staffel voor 2016.

Nieuwe regeling interim-bestuurders
Ook voor interim-bestuurders geldt vanaf 1 januari 2016 een nieuwe maximale beloning. Zij mogen voortaan in het eerste halfjaar dat zij werkzaam zijn voor een corporatie maximaal € 24.000 per maand verdienen en € 18.000 per maand in het tweede halfjaar. Hun maximale uurtarief wordt € 175. Als interim-bestuurders een jaar werkzaam zijn voor een corporatie, gelden voor hen de regels van de WNT.

Uitbreiding reikwijdte WNT
Bovendien wil het kabinet de WNT ook laten gelden voor niet-topfunctionarissen binnen woningcorporaties: ook medewerkers zoals managers, mogen dan maximaal € 179.000 per jaar verdienen. Minister Plasterk evalueert in december 2015 de WNT en komt daarna met een voorstel om de WNT voor alle medewerkers te laten gelden.


Terug