e-NIEUWS september 2015 (nr.1)

Publicatie 'De huurderscommissaris' gepresenteerd

Bij het VTW ledencongres van 18 september 2015 is de vernieuwde publicatie 'De huurderscommissaris' gepresenteerd. Het is een volledig geactualiseerde uitgave naar aanleiding van de nieuwe wettelijke regels uit de Woningwet.

Lees verder

Begroting Wonen en Rijksdienst over (sociale) huursector

Bij de presentatie van de kabinetsplannen op Prinsjesdag, 15 september 2015, heeft het kabinet ook de plannen voor de woningmarkt bekend bekend gemaakt. De belangrijkste punten op een rij:

Lees verder

Wetsvoorstel deregulering arbeidsrelaties: Gevolgen voor commissarissen

De VAR-systematiek zal, als de Eerste Kamer hiermee instemt, per 1 januari 2016 worden vervangen door modelovereenkomsten op grond van het wetsvoorstel deregulering arbeidsrelaties (Wdba). De modelovereenkomsten kunnen echter niet voor de arbeidsrelatie met commissarissen worden toegepast. De Wdba voorziet niet in overgangsrecht. Voor de btw is en blijft een commissaris ondernemer. De Wdba heeft hier geen invloed op.

Lees verder

"De kracht van doorvragen" - interview met Leon Bobbe

Leon Bobbe is sinds 2014 directievoorzitter van de Amsterdamse woningcorporatie De Key. Hij geldt als iemand met een vernieuwende kijk op organisatieontwikkeling. En dat heeft natuurlijk ook een relatie met  het toezicht bij woningcorporaties. “Je moet als commissaris eigenlijk automatisch - bij de bestuurder, maar zeker ook bij je collega’s - willen doorvragen. Een permanente, inhoudelijke dialoog is wezenlijk voor goed intern toezicht.”

 

Lees verder

Regiobijeenkomsten 'Woningwet op weg'

Het ministerie van BZK organiseert de komende maanden een aantal regionale bijeenkomsten over de nieuwe Woningwet. Aan deze 'Woningwet op weg' bijeenkomsten werkt ook de VTW mee. Directeur Albert Kerssies verzorgt een workshop over de governance bij woningcorporaties. Tevens is de VTW aanwezig met een stand voor vragen over het toezicht onder de nieuwe wet.

Lees verder

ZOwonen: "De juiste balans op basis van scherpte, discussie, openheid en transparantie"

De VTW geeft in 2015 een nieuwe impuls aan 'De aanspreekbare commissaris' en de campagne 'Wij toetsen ons toezicht'. In een serie gesprekken belicht de VTW hoe RvC's / RvT's omgaan met hun aanspreekbaarheid. Deze bijdrage gaat over woningcorporatie ZOwonen in Sittard, in een dubbelinterview met Ton Mans (directeur-bestuurder) en Jan Haazen (voorzitter van de Raad van Commissarissen). Zij geven hun visie op de ontwikkeling van het interne toezicht in de sector en op het thema de Aanspreekbare Commissaris en leggen uit hoe zij zelf vorm geven aan good governance binnen hun organisatie.

Lees verder

Vooraankondiging: oratie van prof. dr. ir. Rienk Goodijk op 12 november a.s.

Op 12 november a.s. zal prof. dr. ir. Rienk Goodijk zijn ambt als hoogleraar Governance in de (semi-)publieke sector aan de Vrije Universiteit in Amsterdam aanvaarden. 

Prof. Goodijk zal daar zijn oratie uitspreken met de titel: 'Van afvinken naar aanspreekbaarheid. Over deugdelijke governance in de semipublieke sector.'

Lees verder