Vooraankondiging: oratie van prof. dr. ir. Rienk Goodijk op 12 november a.s.

Op 12 november a.s. zal prof. dr. ir. Rienk Goodijk zijn ambt als hoogleraar Governance in de (semi-)publieke sector aan de Vrije Universiteit in Amsterdam aanvaarden.

Prof. Goodijk zal daar zijn oratie uitspreken met de titel: 'Van afvinken naar aanspreekbaarheid. Over deugdelijke governance in de semipublieke sector.'

De zitting is bepaald op donderdag 12 november 2015 om 15.45 uur in de aula van de universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam. Het is voor belangstellenden mogelijk deze bij te wonen.

De VTW wenst prof. Goodijk veel succes toe met zijn hoogleraarschap aan de VU in Amsterdam.

 


Terug