Regiobijeenkomsten 'Woningwet op weg'

Het ministerie van BZK organiseert de komende maanden een aantal regionale bijeenkomsten over de nieuwe Woningwet. Aan deze 'Woningwet op weg' bijeenkomsten werkt ook de VTW mee. Directeur Albert Kerssies verzorgt een workshop over de governance bij woningcorporaties. Tevens is de VTW aanwezig met een stand voor vragen over het toezicht onder de nieuwe wet.

Data en locatie bijeenkomsten
30 september, 12.00-17.30: Eindhoven – Van der Valk hotel Eindhoven
14 oktober, 12.00-17.30 uur: Haarlem – Philharmonie
28 oktober, 12.00-17.30 uur: Dordrecht – Postillion hotel Dordrecht

De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden in Zwolle op 17 september jl., waar meer dan 200 deelnemers waren.

Programma
Het programma van de bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

12.00-13.00 uur: Inlooplunch en gelegenheid om het Informatiepunt te bezoeken
13.00-14.00 uur: Rondetafelgesprek met landelijke en lokale spelers over de invoering van de wet
14.15-15.15 uur: Eerste ronde praktische workshops
15.15-15.35 uur: Pauze
15.35-16.35 uur: Tweede ronde praktische workshops
16.45-17.30 uur: Afsluiting met borrel en gelegenheid om het Informatiepunt te bezoeken

Rondetafelgesprek
Anne-Jo Visser, programmamanager Wonen van Platform 31 gaat in gesprek met landelijke en lokale spelers. Vaste gast aan tafel is Erik Jan van Kempen, directeur Woningmarkt en waarnemend DG Wonen en Bouwen van het ministerie van BZK. Een rondetafelgesprek over de invoering van de wet: hoe lopen de voorbereidingen op het maken van prestatieafspraken, hoe gaat de samenwerking met marktpartijen, lukt het om huurdersorganisaties aan tafel te krijgen. En hoe zijn woningcorporaties bezig met de inrichting van hun bedrijfsprocessen conform de nieuwe verplichtingen. Wat zijn de lokale en regionale woningmarkt vraagstukken die nu de meeste aandacht vragen?

Informatiepunt
Woningwet op Weg richt zich op uitwisseling van praktijkervaringen. Medewerkers van het ministerie van BZK, Woonbond, Aedes, VNG, VTW en andere experts zijn de hele middag aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U vindt ze bij het Informatiepunt op de locatie.

Zes praktische workshops
In twee rondes kunt u kiezen uit de volgende workshops:

1. Huurders aan tafel
Hoe pak je als huurdervertegenwoordiger je rol? Hoe help je als gemeente of corporatie huurders om aan tafel te komen?

2. Prestatieafspraken maak je zo
Hoe richt je als gemeente de cyclus voor het maken van prestatieafspraken in, wie betrek je daar wanneer bij en welke dilemma’s kom je tegen?

3. Een goed gesprek over intern toezicht
Het samenspel tussen in- en extern toezicht is sinds 1 juli 2015 formeel geregeld. In de praktijk gaat het vaak om het voeren van een goed gesprek. Hoe werkt dat?

4. Spoedcursus corporatiefinanciën
Hoe krijg je als wethouder, beleidsadviseur of vertegenwoordiger van huurders zicht op de financiële mogelijkheden van een woningcorporatie waarmee je afspraken maakt?

5. Tussen droom en daad
Schroom niet om u nog een keer te laten informeren over de ins- en outs van de Woningwet2015.

6. Scheiden of splitsen, that’s the question
Tot 1 januari 2017 is er nog veel werk te verzetten om stapsgewijs aan de nieuwe wet te voldoen. Vooral van woningcorporaties vraagt het forse inspanningen.

Doelgroep
De bijeenkomsten zijn gericht op wethouders, beleidsmedewerkers, projectleiders, directeurbestuurders, managers, huurders en hun vertegenwoordigers, toezichthouders, financieel experts en investeerders, kortom iedereen die met de Woningwet uit de voeten moet kunnen.

Aanmelden
U kunt zich www.woningwetopweg.nl aanmelden voor één van de drie resterende regiobijeenkomsten. Graag ook uw keuze voor twee workshops aangeven. Ongeveer één tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt u per e-mail de definitieve bevestiging van deelname met routebeschrijving. Deelname aan een regiobijeenkomst is gratis.


Terug