Begroting Wonen en Rijksdienst over (sociale) huursector

Bij de presentatie van de kabinetsplannen op Prinsjesdag, 15 september 2015, heeft het kabinet ook de plannen voor de woningmarkt bekend gemaakt. De belangrijkste punten op een rij:

Het nieuwsbericht van het ministerie van BZK over de woningmarkt kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.


Terug