e-NIEUWS februari 2015 (nr. 2)

"We moeten over onze koudwatervrees heen durven stappen"

De VTW geeft in 2015 een nieuwe impuls aan 'De aanspreekbare commissaris' en de campagne 'Wij toetsen ons toezicht'. In dit kader voert Derk Windhausen in opdracht van de VTW een aantal gesprekken met RvC's / RvT's over hoe zij omgaan met hun aanspreekbaarheid. Deze bijdrage gaat over de belanghouders relatie tussen de RvC van Domijn en BNG Bank.

Lees verder

Oproep: wie doet mee met aanspreekbaarheid en legitimering?

Bent u geïnspireerd door bovenstaand artikel over de aanspreekbaarheid van commissarissen? Wilt u aan andere VTW-leden laten zien wat uw RvC / RvT doet aan aanspreekbaarheid? Laat het aan ons weten!

Lees verder

Behandeling Herzieningswet in Eerste Kamer en AMvB in Tweede Kamer

Op 10 maart a.s. bespreekt de Eerste Kamer de novelle / Herzieningswet. De wet werd in december al aangenomen door de Tweede Kamer en zal volgens plan op 1 juli a.s. in werking treden. Na de beantwoording van alle schriftelijke vragen door de minister zullen de senatoren de Herzieningswet plenair gaan bespreken. De Eerste Kamer heeft geen recht van amendement en mag het wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen.

Lees verder

Commissarissenonderzoek 2014/2015: Werkgeversrol RvC leidend

Uit het jaarlijkse Commissarissenonderzoek van Grant Thornton blijkt dat de RvC zijn werkgeversrol (het selecteren, benoemen, evalueren en remunereren RvB) de hoogste prioriteit geeft. Dit is ten koste gegaan van de informatievoorziening, die overigens nog steeds qua belang in de top staat evenals de toezichthoudende taak.

Lees verder

Trends en ontwikkelingen in en om de woningcorporatiebranche en hun personele consequenties

Branchevereniging Aedes, het Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) en de bonden betrokken bij de cao Woondiensten hebben eind 2013 aan TNO gevraagd onderzoek te doen naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen in en om de woningcorporatiebranche en hun personele consequenties.

Lees verder

Aedes zoekt corporaties voor pilot over transparantie en stakeholdersinvloed

Veel corporaties zoeken naar manieren om belanghebbenden bij hun beleid te betrekken. Binnenkort starten vier pilots waarin Aedes met corporaties experimenteert met een aantal (nieuwe) vormen van transparantie en stakeholdersinvloed. Corporaties kunnen zich hiervoor aanmelden.

Lees verder