Trends en ontwikkelingen in en om de woningcorporatiebranche en hun personele consequenties

Branchevereniging Aedes, het Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) en de bonden betrokken bij de cao Woondiensten hebben eind 2013 aan TNO gevraagd onderzoek te doen naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen in en om de woningcorporatiebranche en hun personele consequenties.

Doel van dit onderzoek was drieledig 1) de huidige en verwachte arbeidsmarktsituatie voor woningcorporaties te schetsen, 2) knelpunten te signaleren en mogelijke oplossingen aan te dragen en 3) inzicht te bieden in de toekomstige competentiebehoeften van de woningcorporatiebranche. Dit rapport is het eindverslag van dit onderzoek. Deze samenvatting geeft de belangrijkste bevindingen weer.

U kunt de samenvatting hier downloaden.


Terug