Aedes zoekt corporaties voor pilot over transparantie en stakeholdersinvloed

Veel corporaties zoeken naar manieren om belanghebbenden bij hun beleid te betrekken. Binnenkort starten vier pilots waarin Aedes met corporaties experimenteert met een aantal (nieuwe) vormen van transparantie en stakeholdersinvloed. Corporaties kunnen zich hiervoor aanmelden.

De komende periode werkt Aedes met corporaties aan het vergroten van de betrokkenheid, invloed en zeggenschap van belanghebbenden, zoals huurders en gemeenten. Woningcorporaties maakten hier tijdens het verenigingscongres van november 2014 afspraken over. In 2015 starten vier pilots; één over financiële transparantie en drie over de invloed van stakeholders.

Voor meer informatie: http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/stakeholders-en-woningcorporaties/stakeholders-en-corporaties/corporaties-gezocht-voor-pilots-transparantie-en-s.xml

 


Terug