Oproep: wie doet mee met aanspreekbaarheid en legitimering?

Bent u geïnspireerd door bovenstaand artikel over de aanspreekbaarheid van commissarissen? Wilt u aan andere VTW-leden laten zien wat uw RvC / RvT doet aan aanspreekbaarheid? Laat het aan ons weten!

De VTW op zoek naar aansprekende voorbeelden over aanspreekbaarheid. Doe mee en toon uw goede voorbeeld aan de andere VTW-leden. U kunt u aanmelden voor een e-mail te sturen aan beleidsmedewerker Hans Geurts via: h.geurts@vtw.nl.

Ook Aedes besteedt aandacht aan dit onderwerp. Zij starten met 4 pilots over financiële transparantie en stakeholdersmanagement. Zie artikel onderaan deze e-NIEUWS.

 

 


 


Terug