Behandeling Herzieningswet in Eerste Kamer en AMvB in Tweede Kamer

Op 10 maart a.s. bespreekt de Eerste Kamer de novelle / Herzieningswet. De wet werd in december al aangenomen door de Tweede Kamer en zal volgens plan op 1 juli a.s. in werking treden. Na de beantwoording van alle schriftelijke vragen door de minister zullen de senatoren de Herzieningswet plenair gaan bespreken. De Eerste Kamer heeft geen recht van amendement en mag het wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen.

Op 11 maart a.s. wordt aan de overzijde van het Binnenhof in de Tweede Kamer, het concept Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (de AMvB) bij de Herzieningswet behandeld. Dit gebeurt in een Algemeen Overleg over woningcorporaties. Ook de nieuwe externe toezichthouder, de Autoriteit, komt daarbij aan bod.

Het standpunt van de VTW en onze inbreng richting de Tweede Kamer leest u op onze website.


Terug