e-NIEUWS januari 2015 (nr. 2)

Nieuwe impuls aan "De aanspreekbare commissaris"

De VTW geeft in 2015 een nieuwe impuls aan "De aanspreekbare commissaris" en de campagne 'Wij toetsen ons toezicht'.

Voorzitter Heino van Essen: "De maatschappelijke aanspreekbaarheid is en blijft een cruciaal element van ons toezicht. De campagne kwam in 2013 tot een einde. Met alle ontwikkelingen sindsdien willen we vanuit de VTW onze leden blijven stimuleren om te reflecteren op hun eigen maatschappelijke aanspreekbaarheid en de initiatieven te nemen om deze te verbeteren."

Lees verder

Publicatie Voorzitters aan het woord

‘Voorzitters aan het woord’ is de titel van de nieuwste publicatie van de VTW over intern toezicht bij woningcorporaties. Acht voorzitters van een RvC/RvT geven hun visie op de rol van voorzitter evenals de dilemma’s en uitdagingen die zij daarbij ervaren.

De VTW wil met de publicatie ‘Voorzitters aan het woord’, een handreiking bieden bij het uitoefenen van hun eigen functie. De acht interviews laten diverse stijlen van leiderschap zien én laten zien hoe acht heel verschillende personen een vergelijkbare functie uitoefenen: die van voorzitter van een raad van commissarissen of raad van toezicht.

Lees verder

Interview Jan Veuger over "Materieel Immaterieel"

Interview met dr. ing. Jan Veuger MRE FRICS: “Er is bij corporaties vrijwel zonder uitzondering een intrinsieke motivatie voor het leveren van een maatschappelijke bijdrage.”

Op 11 december 2014 promoveerde Jan Veuger aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op de besturing en waardering van woningcorporaties. In zijn proefschrift Materieel Immaterieel stelt hij dat corporaties op samenhang in maatschappelijke en financiële waarden moeten worden gestuurd. Zonder ingrijpende verandering in de sector dreigt daar volgens hem een nieuwe crisis. Het proefschrift geeft toezichthouders meer inzicht in het dilemma tussen maatschappelijke doelstellingen versus financiële haalbaarheid binnen de sector.

Lees verder

Advies VTW over honorering WNT 2

Het VTW Bureau krijgt sinds de inwerkingtreding van de WNT 2 regelmatig vragen over de precieze regels omtrent de honorering van commissarissen. Ter verduidelijking van de nieuwe regels hieronder het volgende:

Lees verder

Bijeenkomst 13 maart: Evaluatie RvC en RvB, hoe doen we dat?

Op 13 maart organiseert Grant Thornton in samenwerking met de VTW in haar kantoor in Rotterdam van 9.30 uur tot circa 13.15 uur een bijeenkomst voor commissarissen. Een deel van de resultaten van het commissaris benchmarkonderzoek 2014-2015 wordt daar gepresenteerd en besproken. Centraal staat de evaluatie van het functioneren van RvC en van de RvB. Dit is één van de weinige gebieden, waar de commissarissen van woningcorporaties ook de nodige verbeterwensen hebben

Lees verder

Vooraankondiging Congres Toezicht houden in de toekomst 29 mei a.s.

Op vrijdag 29 mei 2015 organiseert de VTW samen met vijf andere toezichthouderverenigingen wederom het succesvolle 'Toezichthouden in de toekomst.'

U bent van harte uitgenodigd om op deze bijeenkomst met collega's van gedachten te wisselen over het thema: 'Onder het vergrootglas. Transparante samenleving'.

Lees verder