Nieuwsbrief 23 december 2022

Kerstgroet bestuur en bureau

Het bestuur en bureau wenst iedereen fijne Kerstdagen en een goed en gezond 2023 toe! Volgend jaar hopen wij u weer zo veel mogelijk te kunnen begroeten bij fysieke bijeenkomsten in de regio.

Lees verder

Sluiting VTW Bureau in de Kerstvakantie

Vanaf dinsdag 27 december 2022 is het VTW Bureau gesloten in verband met de Kerstvakantie. Op maandag 9 januari 2023 zijn wij weer bereikbaar. Voor dringende zaken die niet kunnen wachten kunt u contact opnemen met directeur Bronia Vermaas.

Lees verder

Tipje van de sluier: bijeenkomsten, activiteiten en thema's in 2023

In de ALV van 22 november jl. hebben de leden van de VTW het jaarplan 2023 vastgesteld. Het VTW Bureau licht graag een tipje van de sluier op over de bijeenkomsten en activiteiten die we voor u gaan organiseren en de thema's die daarbij centraal staan. Naast de vertrouwde service en ondersteuning die wij bieden, gaan we ook nieuwe dingen doen: zo kunt u in 2023 online aanschuiven bij lunchwebinars. We gaan nadrukkelijk met andere belanghouders de samenwerking zoeken in bijeenkomsten. Waar u op kunt blijven rekenen, zijn de regiobijeenkomsten bij u in de buurt.

Lees verder

NVTZ en VTW publiceren eerste onderzoeksrapport in kader langjarig onderzoek intern toezicht

In 2021 zijn NVTZ en VTW gestart met een langjarig onderzoek. Hiermee wordt in beeld gebracht hoe het intern toezicht in de corporatiesector en in de sector en zorg & welzijn ervoor staat. Ook kunnen op termijn trends en ontwikkelingen worden gesignaleerd. Het eerder deze week gepubliceerde onderzoeksrapport beschrijft vooral de verschillen tussen beide sectoren. Het is nog niet mogelijk om opvallende bevindingen binnen een sector over de tijd heen te rapporten omdat dit het eerste onderzoek is.

Lees verder

Heeft u uw PE over 2022 al geregistreerd bij de VTW?

Leden van de VTW hebben met elkaar afgesproken om ieder jaar een minimum aantal uren te besteden aan permanente educatie (PE) gericht op de ontwikkeling als corporatiecommissaris én om dit te registreren bij de VTW. Bijna 85% van de leden heeft al aan deze lidmaatschapseis voldaan. Heeft u nog niet al uw PE voor 2022 geregistreerd, dan vragen wij u dit uiterlijk 31 december 2022 alsnog te doen.

Lees verder

Save the date: VTW ledenbijeenkomst over Aedes benchmark voor toezichthouders op 17 februari a.s.

Op vrijdag 17 februari 2023 bent u van harte welkom bij de ledenbijeenkomst 'Aedes benchmark voor toezichthouders op ons kantoor in Zoetermeer. Programmamanager Barend van de Kraats gaat in op de uitkomsten van de Aedes benchmark en beantwoordt vragen die u als toezichthouder kunnen helpen in het gesprek met uw bestuurder.

Lees verder

Twee vacatures lid Programmaraad VTW Academie

De VTW is op zoek naar twee nieuwe leden voor de Programmaraad van de VTW Academie. De programmaraad monitort de kwaliteit van het opleidingsaanbod van de VTW Academie en zij geeft input over het curriculum van het aanbod, opdat dit aanbod actueel en relevant blijft voor de leden van VTW. Zij functioneert tevens als klankbord voor de leiding van de VTW Academie inzake het bestaande en te ontwikkelen curriculum.

 

Lees verder

VTW Academie: professionaliseringsaanbod 2023 beschikbaar

Het nieuwe professionaliseringsaanbod van de VTW Academie voor 2023 beschikbaar. Ook in dit nieuwe jaar is de Academie er voor u als het gaat om uw professionalisering als commissaris. Met een opleidingsprogramma vol thematieken uit de volkshuisvesting, maar ook rondom essentiële vraagstukken op het gebied van toezichthouden in het algemeen.

Lees verder

Platform31: Aanmelden nog mogelijk voor Versnellingslab circulair bouwen

Het Versnellingslab Circulair Bouwen biedt een meerjarig ontwikkelprogramma (nu t/m 2025) voor corporaties om circulair bouwen in zowel beleid als projecten te integreren en de interne samenwerking daarvoor te versoepelen. Het is nog mogelijk om in het eerste jaar mee te doen. Het Versnellingslab is voor zowel toezichthouders als voor medewerkers op bestuurlijk of operationeel niveau bij woningcorporaties.

Lees verder

Autoriteit Woningcorporaties publiceert WNT analyse 2021 voor woningcorporaties

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft de WNT-analyse voor woningcorporaties over 2021 gepubliceerd. In de corporatiesector gaat het om ongeveer 2.000 topfunctionarissen in leidinggevende of toezichthoudende functies die vallen onder de Wet Normering Topinkomens. Uit de analyse blijkt dat deze functionarissen voldoen aan de WNT.

Lees verder

Gezamenlijke afspraken tegen huisuitzettingen

Op 22 december 2022 heeft minister De Jonge de gezamenlijke afspraken tegen huisuitzettingen door huurachterstanden gepubliceerd. Deelnemers zijn: de VNG, Aedes, de Vereniging van Institutionele beleggers (IVBN), Vastgoed Belang en kenniscentrum studentenhuisvesting Kences. Aanleiding voor de afspraken zijn de stijgende prijzen en hoge energierekeningen. De Woonbond ondersteunt de afspraken die deze partijen gemaakt hebben.

Lees verder

Voor in de kerstvakantie: VTW podcasts over de regiodeals en het wetsvoorstel versterken regie volkshuisvesting

Eerder deze maand zijn er weer twee VTW podcasts verschenen. Mogelijk heeft u deze al voorbij zien komen via de website of onze sociale media kanalen. Nu de kerstvakantie aanbreekt, brengen we deze podcasts graag nog een keer onder uw aandacht. De eerste staat in het teken van de provincale woningbouwafspraken en de regiodeals. De tweede blikt vooruit naar het wetsvoorstel Versterken regie volkshuisvesting, die komende maand waarschijnlijk in consultatie gaat.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht eind december 2022: eerste regiodeals gesloten; verhuurderheffing definitief afgeschaft; en startpakketten ruimtelijke ordening naar provincies

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: de eerste regiodeals in Overijssel en Drenthe zijn gesloten; de verhuurderheffing is door de Eerste Kamer en wordt per 1 januari a.s. afgeschaft; startpakketten Ruimtelijke Ordening naar de provincies; resultaten 4e tranche Woningbouwimpuls; en Staat van de volkshuisvesting gepubliceerd.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 6 vacatures bij 6 corporaties en 1 vacature bij een zorgorganisatie online: bij corporaties Wooninvest, Beveland Wonen Elkien, Woonin, Woonstichting Langedijk en Nijestee: en bij de maatschappelijke onderneming Carintreggeland (welzijn wonen en zorg). Daarnaast is de VTW op zoek naar twee leden voor de Programmaraad van de VTW Academie.

Lees verder