Nieuwsbrief 16 september 2022

‘We moeten niet voor de huurders denken’ - VTW tijdens jubileumtour te gast bij Vivare in Arnhem

Toezichthouders moeten weten wat er speelt in de wijk, maar het is niet eenvoudig om echt na te gaan wat er onder huurders leeft. Tijdens de vierde bijeenkomst van de VTW-jubileumtour, ditmaal bij Vivare in Arnhem ging het gesprek onder de leden onder meer over de aanspreekbare commissaris en verbinding met de (toekomstige) huurder. 

Lees verder

Nationale prestatieafspraken: voorbeeldvragen RvC's over realiteitscheck

Uiterlijk 1 oktober a.s. moet op provinciaal niveau de sociale woningbouwopgave met bijbehorende locaties in kaart gebracht. De provincies vragen deze informatie op bij gemeenten. Deze zogenoemde ‘realiteitscheck’ vindt nu plaats met daarop volgend de vertaling van de provinciale opgaven naar regionale woondeals, door gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties. Het is daarom van belang dat u met uw bestuurder in gesprek gaat over wat dit voor uw corporaties gaat betekenen. Om u hierbij te ondersteunen, heeft de VTW werkgroep een aantal voorbeeldvragen opgesteld.

Lees verder

Reminder: VTW ledencongres op 7 oktober a.s. Schrijf u snel in, de deelsessies lopen vol

Nog niet aangemeld voor het VTW jubileumcongres van 7 oktober a.s.? Wees er snel bij, want de deelsessies lopen vol!

Op 7 oktober a.s. gaan we met elkaar in gesprek over de toekomst van het toezicht én kijken we feestelijk terug op 20 jaar VTW. Als lid van de VTW mag u hierbij zeker niet ontbreken! In het kader van dit jubileumjaar hebben we zeven regionale bijeenkomsten georganiseerd en ontvangt u binnenkort de jubileumeditie van de VTW Special bij uw thuis. We sluiten het lustrumjaar af met het ledencongres, dat een extra feestelijk tintje heeft.

Lees verder

‘Het is goed om elkaar scherp te houden’ - tweegesprek Albert Kerssies en Ton Hugens over relatie intern en extern toezicht voor Aedes Magazine

Albert Kerssies nam in juni na ruim 14 jaar afscheid als directeur van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Ton Hugens is sinds september 2021 directeur van de Autoriteit woningcorporaties. Dit voorjaar hadden zij een tweegesprek over de relatie intern - extern toezicht voor de VTW Special die eind september verschijnt ter gelegenheid van het VTW Ledencongres. Dit artikel in Aedes Magazine is tevens een voorproefje van de VTW Special.

Lees verder

Tijd voor de jaarlijkse zelfevaluatie? Gebruik dan de VTW tool 'Zelfevaluatie online'

In het najaar gaan veel Raden van Commissarissen weer aan de slag met de jaarlijkse zelfevaluatie. De VTW biedt leden de mogelijkheid om gebruik te maken van Zelfevaluatie Online. Dit is een speciaal voor VTW ontwikkelde en aan de sector aangepaste tool die uw RvC kan gebruiken bij uw jaarlijkse zelfevaluatie. Het is een online survey met circa 60 governance-proof vragen. In een oogopslag ziet u de bespreek- en verbeterpunten voor een inhoudelijke dialoog over de effectiviteit van uw raad. De rapportage is inclusief een benchmark, waarmee u zichzelf kan vergelijken met de resultaten uit meer dan 1.500 eerder ingevulde surveys.

Lees verder

Gemeenten krijgen meer ruimte om huur- en koopwoningen toe te wijzen aan inwoners met lokale binding

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om eigen inwoners die een huis willen huren of kopen in hun gemeenten voorrang te geven ten opzichte van mensen van buiten de gemeente. Ook moeten gemeenten de ruimte krijgen om woningen toe te wijzen aan mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten. Door een wijziging van de Huisvestingswet, die naar de Tweede Kamer is gestuurd, moet dit per 2023 mogelijk zijn.

Lees verder

Recensie: 'Een klein land met verre uithoeken' van Floor Milikowski - door VTW-lid Heribert Delicaat

Floor Milikowski heeft de laatste jaren voor corona kris kras door Nederland gereisd en zo meanderend is haar boek ook samengesteld. Zij deed onderzoek naar de toenemende verschillen tussen kansarme en kansrijke delen van het land. Wat maakt dat op de ene plek er successen worden bereikt en op een andere plek de slag verloren wordt en er van krimp sprake is. Zij verhaalt over waar men het in de verre uithoeken van ons landje en ook net over de grenzen van moet hebben. Van Delfzijl tot Sittard en nog verder via Maastricht naar Luik en van Emmen tot Schiphol. Ze spreekt met bestuurders, kleine en grote ondernemers, burgers uit bepaalde wijken en een mooi palet van wetenschappers en experts.

Lees verder

Aedes: Betaalbare bouwgrond bottleneck voor nieuwbouw woningcorporaties

De beschikbaarheid en de prijs van bouwgrond zijn grote bottlenecks voor woningcorporaties om de nieuwbouwwoningen te realiseren, die zo hard nodig zijn. Gemeenten stellen te weinig grond aan woningcorporaties beschikbaar en de grondprijs bij marktpartijen is te hoog. Dit blijkt uit een enquête onder 80 woningcorporaties. Aedes vindt dat er transparante rekenmethodes moeten komen voor realistische grondprijzen voor sociale woningbouw. 

Lees verder

VTW Academie: Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht

Bent u een meer ervaren commissaris of voorzitter van de RvC en zou u zich verder willen ontwikkelen in strategische heroriëntering en de invulling van de governance? Dan is het ‘Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht’ wellicht wat voor u! Aan het einde van het programma formuleert u vanuit uw rol als commissaris de visie op de veranderopgave voor de eigen organisatie én op de betekenis voor uzelf. 

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 12 september 2022: Initiatief PvdA en ChristenUnie moet einde maken aan tijdelijk huurcontract

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: initiatief PvdA en ChristenUnie moet einde maken aan tijdelijk huurcontract; kabinet versnelt bouw flexwoningen; actieplan studentenhuisvesting: 60.000 woningen extra; minister De Jonge wijst op belang flexwoningen na kritisch rapport PBL; en capaciteit, bouwprijzen en stikstof oorzaken minder vergunningen.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 10 vacatures bij 8 corporaties online: bij St. Antonius van Padua, Woonstichting Hulst, Dudok Wonen, Woonwaard Noord-Kennemerland, WSN, JOOST, Het Grootslag en Mercatus.

Lees verder