Politiek nieuwsoverzicht 12 september 2022: Initiatief PvdA en ChristenUnie moet einde maken aan tijdelijk huurcontract

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: initiatief PvdA en ChristenUnie moet einde maken aan tijdelijk huurcontract; kabinet versnelt bouw flexwoningen; actieplan studentenhuisvesting: 60.000 woningen extra; minister De Jonge wijst op belang flexwoningen na kritisch rapport PBL; en capaciteit, bouwprijzen en stikstof oorzaken minder vergunningen.

Tijdelijke huurcontracten
De PvdA en de ChristenUnie komen met een wetsvoorstel om een einde te maken aan tijdelijke huurcontracten. Ze hopen daarmee meer zekerheid te creëren voor huurders. Eerder was politiek Den Haag terughoudend met het beperken van tijdelijke huurcontracten vanuit de vrees dat verhuurders het dan niet meer aandurven om woningen te verhuren. Eerder kwam vanuit de hoek van de verhuurders al kritiek op plannen om verhuur strakker te reguleren. Met name beperkingen aan de aanvangshuur en huurverhogingen zouden het voor investeerders minder aantrekkelijk maken om in woningen te investeren. Toch wil ook het kabinet de teugels strakker aantrekken. Het is nog onduidelijk of voor het voorstel van PvdA en ChristenUnie een meerderheid is.

Flexwoningen
Het kabinet probeert via de opkoop van flexwoningen via het Rijksvastgoedbedrijf de bouwcapaciteit een boost te geven. In een persbericht liet minister De Jonge weten 2.000 woningen te willen aankopen die vervolgens weer doorverkocht worden aan corporaties.

"Dit beoogt de bouwcapaciteit van flexwoningen te verhogen en te versnellen om iedereen die met spoed een woning zoekt een dak boven het hoofd te bieden. Daarnaast wordt er vanuit de corporatiesector een grotere aanbesteding voorbereid om de bouwcapaciteit verder te verhogen en versnellen om zo de bouwstroom voor de komende jaren door te trekken", zo valt te lezen. "Daarnaast biedt grootschalige inkoop via één vastgoedorganisatie met inkoopexpertise de mogelijkheid te standaardiseren waardoor levertijden worden verkort."

Zie ook het VTW nieuwsbericht van 9 september jl.

Landelijk actieplan studentenhuisvesting
Het kabinet heeft samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, corporaties, beleggers en studenten het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030 vastgesteld. Belangrijke doelstelling daarbij is de uitbreiding met 60.000 studentenwoningen. Hierbij zijn vijf actielijnen vastgesteld:  
(1) meer grip op de instroom
(2) vergroten aanbod door nieuwbouw en beter benutten bestaande bouw
(3) een betaalbare studentenwoning
(4) opvangen van de piekbelasting
(5) (tijdelijke) huisvesting voor internationale studenten

Daarnaast laat minister De Jonge weten dat de Landelijke monitor studentenhuisvesting (LMS) is gelanceerd. "Deze is vanaf vandaag te raadplegen op: https://studentenhuisvesting.incijfers.nl. Het woningtekort in de LMS 2021 is geschat op een tekort van 26.500 woonruimten in de 19 grootste studiesteden, in de LMS 2022 is het tekort geschat op 26.800 woonruimten in de 20 grootste steden", aldus de minister.

Lees het persbericht op Rijksoverheid.nl

Antwoord op Kamervragen VVD over flexwoningen
In reactie op Kamervragen van Peter de Groot (VVD) over een kritisch rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over flexwoningen wijst minister De Jonge op het belang ervan. "Locaties die gereserveerd zijn voor reguliere woningbouw op de langere termijn zijn interessant voor het realiseren van verplaatsbare, modulaire flexwoningen. Met een goed stedenbouwkundig plan kan het plaatsen van flexwoningen zelfs positief bijdragen aan de gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld in het kader van placemaking", aldus de minister. "Ondanks het feit dat de bouw van flexwoningen zijn eigen uitdagingen kent, is dit type bouw samen met het transformeren van bestaand vastgoed wel de snelste manier om op korte termijn woningen toe te voegen."

Antwoord op Kamervragen PVV over minder afgegeven bouwvergunningen
Minister De Jonge wijdt het feit dat er door gemeenten - ondanks de enorme wooncrisis - weer minder vergunningen zijn afgegeven aan "onvoldoende capaciteit bij gemeenten, hogere bouwprijzen en onzekerheid over het stikstofvraagstuk". Dat zegt hij in reactie op Kamervragen van Alexander Kops (PVV).

- - - 

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28

 


Terug