Nieuwsbrief 8 juli 2022

Nieuwe handreiking: Conceptueel bouwen en bouwstromen - in gesprek over versnelling woningbouw door inkoop van woonconcepten

De woningbouwopgave in Nederland is groot. Woningcorporaties zijn onmisbaar om die opgave te helpen realiseren. Voor u als toezichthouder is het relevant om op de hoogte te zijn van ontwikkelingen die spelen rond de woningbehoefte van zoveel Nederlanders en de bouwopgave die dit met zich meebrengt. Eén van de manieren om naar de opgave voor wonen en bouwen te kijken, is conceptueel bouwen.

Lees verder

‘Er is een inhaalslag nodig om de boel weer op de rails te krijgen’ - Niels Koeman, lid van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) over rapport 'Onderdak bieden'

De overheid moet veel sterker sturen op de prestaties van woningcorporaties en gemeenten. Dat stelt de Raad van de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het rapport Onderdak bieden. Maar ook toezichthouders van corporaties kunnen iets doen, vindt commissievoorzitter Niels Koeman.

Lees verder

Geactualiseerde handreiking Aedes en VTW: Integriteit voor woningcorporaties

De Handreiking integriteit voor woningcorporaties van Aedes en de VTW is gemoderniseerd en bevat 7 praktische tools. De handreiking ondersteunt je om op een integere manier te werken en in jouw organisatie het onderwerp te agenderen en er regelmatig met je collega’s over te praten.

Lees verder

‘We moeten goed luisteren naar behoefte leden’ - Interview met Maarten van de Donk, nieuwe voorzitter Programmaraad

Maarten van de Donk, huurderscommissaris bij Woonstad Rotterdam en senior trainer bij Radar Advies, is de nieuwe voorzitter van de programmaraad van de VTW Academie. Volgens hem moet het opleidingsaanbod aansluiten op de actuele ontwikkelingen én op de behoefte van de leden.

Lees verder

Agenda VTW: Save the date voor het ledencongres op 7 oktober a.s. + regionale bijeenkomsten september

Zoals u ongetwijfeld weet, bestaat de VTW in 2022 20 jaar. Reden voor een feestje - met een stevige inhoud! Op vrijdag 7 oktober a.s. is het jubileumcongres over de Toekomst van het toezicht. Save the date alvast; vanaf eind volgende week kunt u als lid van de VTW inschrijven voor het congres. Daarnaast organiseren we in september nog vier regionale bijeenkomsten, waarbij u van harte welkom bent!

Lees verder

VTW Academie: Traineeplekken gezocht voor aankomende commissarissen

De VTW Academie is op zoek naar Raden van Commissarissen die een stageplek beschikbaar willen stellen voor een aankomend commissaris. Na acht succesvolle edities start de VTW Academie aankomende december met de negende leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. Deze leergang is bedoeld voor mensen die gemotiveerd zijn om commissaris bij een woningcorporatie te worden en zich daar goed op willen voorbereiden. 

Lees verder

Kabinetsplan: minder huurtoeslag voor honderdduizenden huishoudens

Bijna 300.000 huurders van sociale huurwoningen krijgen meteen minder huurtoeslag als het voorstel van het kabinet om normhuren in te voeren doorgaat. Dat schrijft Aedes op de website. Woonbond, VNG en Aedes vrezen dat de bestaanszekerheid van meer huurders onder druk komt te staan en zij verwachten daarmee een groter beroep op regelingen voor financiële ondersteuning.

Lees verder

Governancescores visitaties 2021: Stijgende lijn in governance

Woningcorporaties laten zich eens in de vier jaar visiteren. Een belangrijk onderwerp dat daarin uitgebreid aan de orde komt is de governance: de kwaliteit van de besturing, de maatschappelijke rol van de Raad van Commissarissen en de wijze waarop een corporatie zich tegenover haar belanghebbenden verantwoordt.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 7 vacatures bij 6 corporaties online: bij Woningstichting Maasdriel, Vechthorst, Reggewoon, Wonen Midden-Delfland, Triada en Woningstichting Putten. 

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 4 juli 2022: Kamer in debat met minister over woningbouwopgave

In het nieuwsoverzicht van deze week: De Tweede Kamer debatteerde met minister De Jonge over o.a. de woningbouwopgave, flexwoningen en recreatiewoningen; experts zijn somber over de realisatie van de torenhoge ambities van de minister; plan voor tegengaan woondiscriminatie; minister verwacht geen negatieve gevolgen van het Acantus-arrest op de verduurzaming; en diverse ideeën vanuit de Kamer bij stemming verworpen.

Lees verder