Governancescores visitaties 2021: Stijgende lijn in governance

Woningcorporaties laten zich eens in de vier jaar visiteren. Een belangrijk onderwerp dat daarin uitgebreid aan de orde komt is de governance: de kwaliteit van de besturing, de maatschappelijke rol van de Raad van Commissarissen en de wijze waarop een corporatie zich tegenover haar belanghebbenden verantwoordt.

Het gaat goed met de governance van het maatschappelijk presteren blijkt uit een analyse van SVWN. Op alle onderdelen liggen de gemiddelde cijfers boven de 7 en neemt het aantal onvoldoendes af. Iets dieper inzoomend is te zien dat de kleinere corporaties bezig zijn aan een inhaalslag. De beoordelingen liggen nog steeds iets onder die van de grote corporaties, maar het gat dat in het verleden zichtbaar was is verdwenen. De middelgrote corporaties blijven licht achter. In 2021 zijn er 44 visitaties uitgevoerd.

Lees de uitgebreide analyse (pdf)

(Noot: de 6.0 in de analyse verwijst naar Methodiek 6.0; dat is geen cijfer)


Terug