Nieuwsbrief 10 juni 2022

Vertrek Albert Kerssies bij de VTW ; vacature voor directeur geopend

Albert Kerssies vertrekt als directeur van de VTW. Hij is voorgedragen als wethouder in de gemeente Waddinxveen, waar hij op dit moment al raadslid is. Albert is vanaf 2008 de eerste directeur van de VTW geweest. De vacture voor de functie van directeur VTW is geopend.

Lees verder

Impressie congres Aedes-VTW en ALV VTW op 9 juni 2022

Op donderdag 9 juni 2022 vond in Fort Voordorp het gezamenlijke congres van Aedes en VTW plaats met als titel: "Van lobby naar leveren naar nog meer leveren." Minister Hugo de Jonge gaf de keynote speech op het congres. Komende week volgt een uitgebreid verslag met foto's en video van deze dag. Hierbij een korte impressie met de belangrijkste punten.

Lees verder

‘Denk aan (toekomstige) huurders én medewerkers’ - Verslag regionale bijeenkomst Vechtdal Wonen in Ommen - 2 juni 2022 #VTWJubileumtoer

Bij de aftrap van de jubileumtoer van de VTW in Ommen had directeur Albert Kerssies een stoel voor de toekomstige huurder meegenomen. Hij benadrukte dat toezichthouders zich moeten inleven in de leefwereld van de (toekomstige) huurders. Directeur-bestuurder en gastheer Martijn Rink van Vechtdal Wonen benadrukte onder meer dat goede medewerkers hard nodig zijn voor de maatschappelijke opgaven.

Lees verder

Staat van het intern toezicht 2021 aangeboden aan minister De Jonge

De VTW heeft voor het eerst 'De staat van het intern toezicht' gepubliceerd. Hiermee geeft de VTW een beeld van hoe het intern toezicht in de corporatiesector ervoor staat. Het eerste exemplaar is op 7 juni 2022 aangeboden aan Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Lees verder

VTW Academie: Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC

Als RvC dient u in dialoog te gaan met belanghebbende partijen, maar wie zijn nu die betrokkenen, door wie wordt dat bepaald en hoe dient die dialoog er dan uit te zien? Hoe houdt u als RvC toezicht op het proces van tegenstrijdige belangen en de kwaliteit van de relatie tussen de bestuurder en belanghouders? Het is meer dan ooit van belang dat commissarissen in verbinding staan met buiten. Zeker met het oog op de maatschappelijke opdracht van woningcorporaties, die een steeds belangrijkere positie inneemt in het ondernemen, is dit een onmisbare factor binnen uw RvC.

Lees verder

Ministerie: Onderzoek WoON2021 benadrukt urgentie voor meer regie volkshuisvesting

Op 9 juni jl. is het onderzoeksrapport WoON2021 gepubliceerd. Dit onderzoek van het CBS en het ministerie van BZK wordt elke drie jaar uitgevoerd. WoON2021 geeft inzicht in de periode 2018-2021. 

Lees verder

"Duurzaam wonen voor iedereen" - minister presenteert plannen verduurzaming

Minister De Jonge heeft zijn Beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving naar de Tweede Kamer gestuurd. Zo moeten voor 2030 alle slecht geïsoleerderde woningen en gebouwen worden aangepakt. Er komt normering voor het verduurzamen van huurwoningen, utiliteitsgebouwen en voor verwarmingsinstallaties. Zo wil het kabinet stapsgewijs af van slecht geïsoleerde woningen, slechte energieprestatie bij utiliteitsgebouwen en de mono cv-ketel. De betaalbaarheid is een belangrijk speerpunt hierbij.

Lees verder

Kritische reacties Aedes en de Woonbond op verduurzamingsplannen kabinet

Aedes en de Woonbond hebben gereageerd op de plannen van minister De Jonge voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Zo wil de minister in 2030 alle slecht geïsoleerde woningen aangepakt hebben. Aedes steunt de ambities van het kabinet om versneld te verduurzamen om zo de CO2-uitstoot terug te dringen, maar heeft vraagtekens bij de haalbaarheid van de opgaven. De Woonbond vindt dat het te langzaam gaat en ziet liever een dwingende aanpak voor de korte termijn.

Lees verder

Actueel: vacatures in RvC

Op dit moment hebben we 10 vacatures bij 7 corporaties online: bij Oost West Wonen, Woongoed Middelburg, Woningbouwvereniging Maarn, Wel Wonen, Woonkracht10, Rijswijk Wonen en De Vooruitgang. Daarnaast is de VTW op zoek naar een nieuwe directeur.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 7 juni 2022: Verduurzaming gebouwde omgeving, woningbouw en dakloosheid

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week komen diverse aspecten van de wooncrisis voorbij: de verduurzaming van de woningen die er al zijn, de plannen om zo snel mogelijk 100.000 woningen per jaar bij te bouwen - en een aanpak voor dakloosheid.

Lees verder