Politiek nieuwsoverzicht 7 juni 2022: Verduurzaming gebouwde omgeving, woningbouw en dakloosheid

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week komen diverse aspecten van de wooncrisis voorbij: de verduurzaming van de woningen die er al zijn, de plannen om zo snel mogelijk 100.000 woningen per jaar bij te bouwen - en een aanpak voor dakloosheid.

Programma verduurzaming gebouwde omgeving
Het wordt vanaf 2030 verboden om woningen te verhuren met een slecht energielabel (E, F of G). Dat staat in het nieuwe beleidsprogramma 'Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving', dat op 1 juni jl. werd gepresenteerd door minister De Jonge. De maatregel gaat gelden voor zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders. Momenteel voldoen 580.000 huurwoningen in Nederland niet aan deze duurzaamheidseis.

De minister maakte eerder al afspraken met corporaties dat zij vanaf 2028 slecht geïsoleerde woningen zouden verbeteren. Nu is vastgelegd dat ook particuliere verhuurders hun woningen verduurzamen. De Jonge stelt dat verhuurders de kosten voor verduurzaming kunnen betalen met geld dat vrijkomt door de afschaffing van de verhuurderheffing. Kleinere particuliere verhuurders kunnen een beroep doen op geld uit een subsidiepot van in totaal 120 miljoen euro, beschikbaar tot 2025.

Het beleid omtrent energielabels maakt deel uit van een groter pakket maatregelen waarmee de verduurzaming van Nederlandse woningen moet worden gerealiseerd. Andere maatregelen zijn de eerder bekendgemaakte verplichting om bij het vervangen van de CV-ketel over te stappen op een (hybride) warmtepomp en het voor 2030 isoleren van 2,5 miljoen woningen middels het Nationaal Isolatieprogramma.

De gemene deler binnen alle plannen is de nadrukkelijke ambitie van De Jonge om een duurzame woning voor iedereen mogelijk te maken. "Dat is goed voor het klimaat, voorkomt een hoge energierekening en maakt ons minder afhankelijk van aardgas. Dit doen we door mensen beter op weg te helpen hoe zij hun woning kunnen isoleren en door het wegnemen van financiële drempels. Een duurzame woning moet tenslotte voor iedereen te betalen zijn. We willen voorkomen dat mensen onnodig op hoge kosten worden gejaagd."

Om dit mogelijk te maken heeft de overheid energiebespaarleningen en -hypotheken via het warmtefonds in het leven geroepen. Zo kunnen mensen die het niet breed hebben toch geld krijgen om hun woning te verduurzamen, huishoudens met een lager inkomen zelfs tegen een 0%-rentetarief. Daarnaast zijn subsidies verhoogd, bijvoorbeeld van 20% naar 30% op het aankoopbedrag van een warmtepomp, en wordt het mogelijk om voor individuele isolatiemaatregelen een overheidsbijdrage aan te vragen.

Lees meer in het nieuwsbericht van de VTW. Hierin zijn ook links naar de Kamerbrief en het beleidprogramma opgenomen.

Aedes en de Woonbond reageerden op zich positief, maar zijn ook kritisch. Aedes maakt zich zorgen over de haalbaarheid, de Woonbond vindt dat het te langzaam gaat. 

Lees hier de reacties van Aedes en de Woonbond

Woningbouw
Minister De Jonge is tevreden over de indicatieve plannen voor woningbouw die de provincies hebben ingediend om de komende tien jaar 900.000 woningen te bouwen. Volgens hem is het mogelijk om vanaf 2024 100.000 woningen per jaar te bouwen. Wel stelt De Jonge vast dat extra inspanningen nodig zijn om te zorgen voor tweederde betaalbaar.

"Sommige provincies hebben aangegeven dat de prijssegmentering van een deel van hun bod en het aantal corporatiewoningen nog onbekend is. Dit is ook logisch voor bouwplannen die verder in de tijd liggen. Dit biedt ook ruimte om bij te sturen richting de benodigde aantallen betaalbare woningen en corporatiewoningen. Ook op dit punt hebben provincies aangegeven in de periode tot 1 oktober het bod tegen het licht te houden en waar nodig extra stappen te zetten", aldus de minister. Op 1 oktober moeten de plannen definitief zijn. In de Kamerbrief schetst de minister de rest van het vervolgproces.

Lees hier de Kamerbrief over de bestuurlijke afspraken met de provincies over woningbouw.

Bijlage 1: planning vervolgproces

Dakloosheid
In het tegengaan van dakloosheid gaat de overheid inzetten op het realiseren van extra woningen en het nemen van preventieve maatregelen. Dat valt op te maken uit de Kamerbrief over de aanpak van werkloosheid. De plannen moeten nog worden uitgewerkt, maar er komt in ieder geval 65 miljoen beschikbaar. Volgens staatssecretaris Van Ooijen zal in het bijzonder worden ingezet op ervaringsdeskundigen. 

In het plan 'een thuis voor iedereen' was eerder al extra aandacht gegeven voor het huisvesten van de groep daklozen in Nederland. Meerdere onderzoeken laten zien dat een verblijf in een daklozenopvang geenszins leidt tot herstel of verbetering van de situatie, waar het hebben van een eigen woning dat wel doet. 

Tegelijkertijd wil het kabinet vroegtijdig preventieve maatregelen nemen, zodat mensen hun huis niet uit hoeven vanwege oplopende schulden of psychische problematiek. Door problemen vroegtijdig te signaleren, moet de juiste hulp geboden worden voordat de situatie eventueel leidt tot uithuisplaatsing. “Het is een grondrecht dat de overheid moet zorgen voor voldoende woongelegenheid", stelt staatssecretaris van Ooijen. "Met de structurele investering wil ik volle bak inzetten op preventie van dakloosheid en zorgen dat daklozen snel een dak boven hun hoofd krijgen.”

Kamerbrief: Aanpak dakloosheid
Persbericht: Kabinet presenteert vernieuwde aanpak dakloosheid: wonen eerst
Infographic: Aanpak dakloosheid 2019-2021

- - - 

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28

 


Terug