Nieuwsbrief 4 februari 2022

Zelfevaluaties waar de commissarissen enthousiast van worden

In 2022 start de VTW een nieuwe serie in de Nieuwsbrief rubriek ‘Toezicht in de praktijk’. Het onderwerp van die serie is de begeleide zelfevaluatie van de raad van commissarissen. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zal aan verschillende aspecten van de zelfevaluatie aandacht worden besteed. Iedere maand zal de nieuwsbrief een aflevering in deze serie bevatten. Het aantal gezichtspunten bij de zelfevaluatie is groot genoeg om de serie tot medio 2023 door te laten lopen.

Lees verder

Einde aan bijdragen rubriek 'Toezicht in de praktijk'

De rubriek 'Toezicht in de praktijk' komt ten einde. In deze nieuwsbrief vindt u de 12e en laatste casus van de vierde serie. In 2018 zijn auteurs Koos Parie en Gerard Erents begonnen met het bespreken van vraagstukken die in een RvC aan de orde kunnen komen. 

Lees verder

Toezicht in de praktijk: de rol van de RvC - casus 12: Binnen de regels?… of toch een conflict of interest?

RvC-voorzitter Jan Vreugdevol wordt door de bestuurder van zijn corporatie gebeld dat zij een delicate kwestie met hem wil bespreken. En liever fysiek dan telefonisch, voegt zij eraan toe. Jan is verbaasd dat zij niet bereid is een tipje van de sluier op te lichten en zegt haar daarom snel te willen spreken. Gelukkig kunnen beiden nog dezelfde dag.

Lees verder

11 maart: Online informatiebijeenkomst Resultaten kwalitatief onderzoek over relatie intern en extern toezicht

Op verzoek van de VTW heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) eind 2021 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen hoe bestuurders en toezichthouders, ieder vanuit hun eigen perspectief, het huidige functioneren van de corporatiesector evalueren. De resultaten worden in een online ledenbijeenkomst op 11 maart a.s. besproken. Bent u erbij?

Lees verder

18 maart: Online informatiebijeenkomst “Stand van zaken fiscale zaken woningcorporaties en het toezicht daarop”

Deze bijeenkomst is een fiscale actualiteitensessie 2022 en is speciaal ontwikkeld voor toezichthouders van woningcorporaties. De experts van Deloitte behandelen een breed scala aan actuele fiscale ontwikkelingen, waarmee we u in vogelvlucht in staat stellen de belangrijkste ontwikkelingen op de voet te volgen.

Lees verder

VTW Academie: Eerstvolgende masterclasses van de VTW Academie

De volgende masterclasses gaan in maart van start en hebben nog enkele deelnemersplaatsen beschikbaar. Meer informatie over de specifieke masterclass is te vinden op de links hieronder. Op onze website vindt u ook het volledige programma van 2022.

Lees verder

Oproep: help mee onze handreiking integriteit te moderniseren

Onze handreiking integriteitsbeleid is toe aan modernisering. Hiervoor kunnen wij uw inbreng en praktijkvoorbeelden goed gebruiken. In opdracht van Aedes en VTW gaat bureau Berenschot met behulp van uw input verschillende tools en praktische handvatten maken zodat iedereen die bij een woningcorporatie werkt dit onderwerp makkelijk kan agenderen en bespreken binnen zijn/haar corporatie.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 31 januari 2022: minister De Jonge wil meer regie en doorzettingsmacht

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: minister De Jonge wil meer regie en doorzettingsmacht op volkshuisvestelijk beleid en ruimtelijke ordening. De Tweede Kamer wil dat de plannen concreter worden, maar moet nog een paar weken geduld hebben.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 14 vacatures bij 11 corporaties online: bij Destion, WoonFriesland, Woonplus Schiedam, Woningstichting Tubbergen, Samenwerking Slikkerveer, Rosehaghe, Omnia Wonen, Compaen, Woongroep Marenland, Viveste en de Woningstichting. Daarnaast zoekt Rhenam Wonen een nieuwe directeur-bestuurder.

Lees verder