Einde aan bijdragen rubriek 'Toezicht in de praktijk'

De rubriek 'Toezicht in de praktijk' komt ten einde. In deze nieuwsbrief vindt u de 12e en laatste casus van de vierde serie. In 2018 zijn auteurs Koos Parie en Gerard Erents begonnen met het bespreken van vraagstukken die in een RvC aan de orde kunnen komen

De auteurs hebben in de reeks in totaal 52 cases besproken, gefictionaliseerde dilemma's en kwesties, geïnspireerd op hun jarenlange praktijk als bestuurder, toezichthouder en adviseur. Bij de bespreking van de casussen is er nooit een ‘ideale’ oplossing, maar gaat het om het zichtbaar maken van dilemma’s en het meegeven van denkrichtingen en boodschappen. 

 Gerard Erents  Koos Parie

De VTW wil Koos Parie en Gerard Erents hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet om 'Toezicht in de praktijk' vorm te geven. 

De casussen zijn gebundeld in vier handreikingen. De vierde handreiking verschijnt eind februari 2022.

Toezicht in de praktijk 1: 15 casussen besproken (2018/2019)

Toezicht in de praktijk 2: 12 nieuwe casussen (2020)

Toezicht in de praktijk 3: 13 casussen (2021)


Terug