Zelfevaluaties waar de commissarissen enthousiast van worden

In 2022 start de VTW een nieuwe serie in de Nieuwsbrief rubriek ‘Toezicht in de praktijk’. Het onderwerp van die serie is de begeleide zelfevaluatie van de raad van commissarissen. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zal aan verschillende aspecten van de zelfevaluatie aandacht worden besteed. Iedere maand zal de nieuwsbrief een aflevering in deze serie bevatten. Het aantal gezichtspunten bij de zelfevaluatie is groot genoeg om de serie tot medio 2023 door te laten lopen.

De VTW gaf alle leden eind november vorig jaar het boek “Onder commissarissen; hoe het ongezegde in de boardroom de besluitvorming beïnvloedt” van Marilieke Engbers. Een aanrader om te lezen. Marilieke Engbers praat over dit boek in de VTW podcast 'Onder Commissarissen'. Ook de podcast die journalist Kustaw Bessems (Volkskrant) met haar maakte is de moeite waard om tijdens een wandeling of op de bank te beluisteren.

Belang van zelfevaluatie
Degenen die het boek gelezen en/of de podcasts beluisterd hebben, zijn zich nog meer bewust van het belang van een goede zelfevaluatie met een geschikte extern begeleider. Wat het boek ook laat zien is dat het tevoren nadenken over de zelfevaluatie van groot belang is. Het nadenken en spreken over de inhoud, de focus en over de gewenste werkwijze, help bij de selectie van de begeleider en helpt de begeleider om zo effectief mogelijk bij te dragen aan een zelfevaluatie die ertoe doet. Een zelfevaluatie die de raad als team en de afzonderlijke commissarissen verder brengt.    

Bijdragen in komende nieuwsbrief: Hildegard Pelzer en Dick van Ginkel
We zijn erin geslaagd om een aantal zeer ervaren begeleiders van zelfevaluaties en commissarissen bereid te vinden een bijdrage aan deze serie te leveren. In de laatste nieuwsbrief van februari zal Hildegard Pelzer de spits afbijten. Hoe en wat kunnen we leren van wat niet goed ging, vormt de insteek van haar bijdrage. In maart zal Dick van Ginkel ingaan op de groepsdynamiek en aandacht besteden aan de vragen die nooit worden gesteld. Zo kiest elke auteur een aspect van de zelfevaluatie. In de planning staan bijdrage met werktitels als ‘de moed tot spreken’, ‘de booster voor het team’ en ‘medeogen en ongemak’. Er zal worden ingegaan op vragen zoals ‘hoe evalueer je het functioneren van de commissies’, ‘hoe evalueer je de vertrouwensrelatie onderling en met de bestuurder’ en ‘hoe evalueer je het functioneren van de voorzitter’?

Gesprekken
Enkele onderwerpen lenen zich beter voor een groepsgesprek met commissarissen en begeleiders van zelfevaluaties. Zo zullen enkele voorzitters van raden van commissarissen die de zelfevaluatieonline gebruikten, daarover met elkaar in gesprek gaan. https://nr.zelfevaluatieonline.nl/vtw/. Van die gesprekken zal Lisette Vos verslag doen.

Doel
De VTW wil met deze serie artikelen bereiken dat de leden nieuwe kennis en inspiratie opdoen voor de volgende zelfevaluatie en om in hun Raad van Commissarissen de tijd te nemen met elkaar na te denken over de focus en werkwijze daarbij. De VTW ziet de zelfevaluatie ook steeds meer als een instrument om na te denken over de verdere ontwikkeling van de RvC en de individuele commissarissen en voor de verdere professionalisering van het vak.

De redactiecommissie wordt gevormd door Albert Kerssies en Willem van Leeuwen. Parallel aan het verschijnen van deze serie artikelen zal de VTW regionale ontmoetingen organiseren waarin we met elkaar en de auteurs verder van gedachten kunnen wisselen en ervaringen kunnen delen. Maar daarop hoeft u niet te wachten. We nodigen u nu al uit om uw ervaringen te delen en te reageren op de artikelen. U kunt uw reacties mailen aan a.kerssies@vtw.nl en willem@wdvanleeuwen.nl

We zien uw reactie graag tegemoet!

Willem van Leeuwen en Albert Kerssies


Terug