Nieuwsbrief 29 oktober 2021

Doet u ook mee aan het langjarig ledenonderzoek van NVTZ en VTW?

In 2020 hebben de besturen van NVTZ en VTW besloten tot het houden van een gezamenlijk langjarig ledenonderzoek. De uitnodiging hiervoor is vandaag naar alle leden gestuurd. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 minuten. Invullen kan tot en met 12 december 2021. Wij stellen uw deelname zeer op prijs!

Lees verder

‘Welke type toezicht past bij welk type netwerk?’ - Interview met Cor van Montfort (VU Amsterdam) over onderzoeken governance lokale netwerken

Welk type toezicht past bij welk type netwerk? Dat is volgens onderzoeker Cor van Montfort (VU Amsterdam) in een notendop de onderzoeksvraag van twee onderzoeken naar de governance van lokale netwerken, waar de VTW aan meewerkt. Van Montfort, die samenwerkt met hoogleraar Patrick Kenis (Tilburg University), geeft de laatste stand van zaken. ‘We zijn op ontdekkingsreis.’

Lees verder

Reminder: Themabijeenkomst en ALV op 23 november a.s.

Op 23 november a.s. bent u als lid van de VTW van harte welkom bij onze halfjaarlijkse themabijeenkomst en ALV. We hopen elkaar weer 'live' te zien bij Hotel Van der Valk in Veenendaal. U kunt de themabijeenkomst en ALV ook volgen via de livestream.  Jacobine Geel, voorzitter van de VTW Denktank 'Toekomst toezicht woningcorporaties' geeft een toelichting op het rapport van de Denktank. Daarnaast is Marilieke Engbers te gast om te spreken over haar nieuwe boek 'Onder commissarissen.'

Lees verder

VTW Academie: NIEUW online college ‘Toezicht op duurzaamheid bij woningcorporaties’

Er is een nieuw online college toegevoegd aan het aanbod van de VTW Academie: het online college ‘Toezicht op duurzaamheid bij woningcorporaties’ in samenwerking met Elfrieke van Galen. Duurzaamheid is en blijft een belangrijk actueel thema, maar in hoeverre staat dit thema op de agenda van u als commissaris? Hoe kunt u als commissaris een rol spelen in de integratie van duurzaamheid in uw organisatie?

Lees verder

Terugblik VTW ledencongres 8 oktober 2021 (video)

Op 8 oktober 2021 stond het VTW Ledencongres in het teken van 'Opgaven en middelen'. In deze video vertelt directeur Albert Kerssies wat hem is opgevallen tijdens het congres.

Lees verder

Essaybundel over betaalbaarheid - Aedes

Betaalbaarheid is één van de belangrijkste thema's voor de corporatiesector. Branchevereniging Aedes heeft op 13 oktober 2021 een debat georganiseerd over betaalbaarheid voor bestuurders en medewerkers. Ter gelegenheid van dit debat is een essaybundel gemaakt, waarin 16 bijdragen staan die over het thema betaalbaarheid gaan, met verschillende visies en vanuit verschillende perspectieven.

Lees verder

Gewijzigde versie van het RTIV - handboek marktwaardering en accountantsprotocol

Minister Ollongren heeft op 26 oktober jl. een gewijzigde versie van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) gepubliceerd in de Staatscourant. Het gaat om de zevende, geactualiseerde versie van het handboek marktwaardering en een aanpassing van het accountantsprotocol. Het betreft vooral technische wijzigingen.

Lees verder

Filosofische Denktrainingen Voorjaar 2022 (45 PE)

Filosofie is overal. Dagelijks maken we keuzes in ons werk en in ons leven. Onder deze keuzes liggen altijd aannames, oordelen en filosofische dilemma's verscholen. Soms heel herkenbaar, maar vaak onzichtbaar. Tijdens de Filosofische Denktrainingen Voorjaar 2022 ga je op ontdekkingsreis langs je eigen denken. Aan de hand van vele mooie verhalen, spannende dilemma's en krachtige filosofische gedachten nodigen we je uit de wereld te bekijken vanuit verschillende invalshoeken. Hierdoor ontwikkel je perspectivische lenigheid en verruim je je denken, van vitaal belang voor elke moderne commissaris.

Lees verder