Gewijzigde versie van het RTIV - handboek marktwaardering en accountantsprotocol

Minister Ollongren heeft op 26 oktober jl. een gewijzigde versie van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) gepubliceerd in de Staatscourant. Het gaat om de zevende, geactualiseerde versie van het handboek marktwaardering en een aanpassing van het accountantsprotocol. Het betreft vooral technische wijzigingen.

Deze geactualiseerde versie van het handboek heeft als peildatum 31 december 2021. Deze actualisatie is in opdracht van de Autoriteit woningcorporaties uitgevoerd door Fakton mede op basis van sessies met woningcorporaties, accountants, taxateurs en de producenten van software voor marktwaardering. Bij de actualisatie is ook gebruik gemaakt van het validatie onderzoek dat in 2021 door ABF en Calcasa is uitgevoerd. Deze actualisatie van het handboek geeft een basis voor de waardering op marktwaarde van het vastgoed in exploitatie op peildatum 31 december 2021. Deze waardering zal in het kader van de jaarverslaggeving over het jaar 2021 aangeleverd dienen te worden.

U vindt de meest actuele versie van het RTIV hier.

Wetgevingstraject
Zoals u weet, heeft is de Woningwet 2015 gewijzigd en door het parlement goedgekeurd. Momenteel is het ministerie bezig om wijzigingen in het BTIV te verwerken na consultatie en het advies van de Raad van State. Het RTIV is momenteel in openbare internetconsultatie. U kunt tot 15 november reageren. U vindt deze hier

De verwachting is dat de gewijzigde Woningwet, het BTIV en het RTIV per 1 januari 2022 in werking treden. 


Terug