Reminder: Themabijeenkomst en ALV op 23 november a.s.

Op 23 november a.s. bent u als lid van de VTW van harte welkom bij onze halfjaarlijkse themabijeenkomst en ALV. We hopen elkaar weer 'live' te zien bij Hotel Van der Valk in Veenendaal. U kunt de themabijeenkomst en ALV ook volgen via de livestream. Jacobine Geel, voorzitter van de VTW Denktank 'Toekomst toezicht woningcorporaties' geeft een toelichting op het rapport van de Denktank. Daarnaast is Marilieke Engbers te gast om te spreken over haar nieuwe boek 'Onder commissarissen.'

Het VTW Denktank rapport ‘Toekomst toezicht woningcorporaties'
Er is 1,5 uur ingeruimd voor de notitie die de VTW Denktank ‘Toekomst toezicht woningcorporaties' heeft aangeboden aan de VTW. Samen met de voorzitter van de Denktank, Jacobine Geel, worden de adviezen van de Denktank besproken en geduid.
Dit rapport vormt ook de basis voor de inhoudelijke activiteiten die de VTW organiseert in het kader van de viering van het 20 jarig bestaan van onze vereniging in 2022.

Marilieke Engbers presentatie boek 'Onder Commissarissen'
Het laatste half uur zal Marilieke Engbers haar recent uitgekomen boek 'Onder Commissarissen' presenteren aan de VTW leden. In dit boek worden haar ervaringen over het 'Ongezegde in de Boardroom' op een toegankelijke manier besproken en uitgelegd. Dit boek zal na verschijning aan alle leden van de VTW worden uitgereikt.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Aansluitend op de themabijeenkomst is er een netwerkbuffet. Daarna starten we met de ALV met o.a. de benoeming van een nieuw bestuurslid, het Jaarplan 2022 en de begroting 2022 op de agenda. 

Meer informatie en aanmelden


Terug