Essaybundel over betaalbaarheid - Aedes

Betaalbaarheid is één van de belangrijkste thema's voor de corporatiesector. Branchevereniging Aedes heeft op 13 oktober 2021 een debat georganiseerd over betaalbaarheid voor bestuurders en medewerkers. Ter gelegenheid van dit debat is een essaybundel gemaakt, waarin 16 bijdragen staan die over het thema betaalbaarheid gaan, met verschillende visies en vanuit verschillende perspectieven. 

'Ook voor toezichthouders is het heel interessant om deze bijdragen te lezen,' aldus VTW-directeur Albert Kerssies. 'Vandaar dat we deze bundel graag onder uw aandacht brengen.'

Essays
In de bundel staan bijdragen van de volgende corporaties: De Woonschakel, Goed Wonen Gemert, Havensteder, Mercatus, Portaal, Rochdale, Talis, 'thuis, Vidomes, Wassenaarsche Bouwstichting, Woningstichting Maasdriel, Woonbron, Wooncompagne, Woonwaarts en corporaties uit Holland Rijnland. Daarnaast zijn er bijdragen van Léon Bobbe, MKW Platform en RIGO. 

U kunt de bundel hier downloaden (pdf) of hier online lezen via Aedes. Een verslag van het corporatiedebat op 13 oktober jl. kunt u lezen op de website van Aedes.

VTW Themabijeenkomst 22 juni 2021
De VTW heeft op 22 juni 2021 een themabijeenkomst over betaalbaarheid georganiseerd. Lees het verslag 'Meer inkomen effectiever dan huur verlagen' op onze website.


Terug