Nieuwsbrief 10 september 2021

Twee vacatures in VTW bestuur: profiel Financiën, Bedrijfsvoering en Fiscaliteiten & profiel HRM, Organisatieontwikkeling en Leiderschap

In de ALV van 23 november a.s. nemen bestuursleden Ellen Bal en Sigrid Helbig afscheid van het VTW-bestuur na het vervullen van de maximale zittingstermijn. Het bestuur is daarom op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Wilt u graag bestuurslid van de VTW worden? 

Lees verder

'Weet waar je samen voor staat, ook in het toezicht' - artikel in Aedes Magazine over Opgaven en middelen

Corporaties komen in 2030 minimaal 24 miljard euro tekort om alle maatschappelijke opgaven, van meer bouwen tot verduurzaming, te financieren. In de regio willen corporaties elkaar de helpende hand toesteken, maar hoe is nog de vraag. Wat vraagt die regionale samenwerking van het intern toezicht? Op 8 oktober staat het VTW ledencongres in het taken van dit vraagstuk. In dit artikel voor Aedes Magazine gaan Roel Steenbeek en Albert Kerssies nader in op de rol van het intern toezicht.

Lees verder

‘We willen meer doen met onze middelen’ - Interview met bestuurder Bas Sievers en RvC-lid Olga Görts (Woonpartners) over pilot standaard woningen

Dertien corporaties in Zuidoost Brabant werken met negen gemeenten in de regio samen om in vier jaar 1000 gestandaardiseerde sociale huurwoningen te realiseren. De pilot moet leiden tot sneller en goedkoper bouwen, maar levert in de praktijk ook dilemma’s op. Directeur-bestuurder Bas Sievers en RvC-lid Olga Görts van Woonpartners geven hun kijk op de zaak.  

Lees verder

VTW Academie: Een andere kijk op gezondheid & governance

Woningcorporaties staan voor grote maatschappelijk opgaven; energietransitie, duurzaamheid, het creëren van voldoende sociale woningen, huisvesting van diverse doelgroepen, huurders in kwetsbare situaties en het zoeken naar het antwoord op het grote woningtekort. Voor huurders zijn dit belangrijke thema’s die hun welzijn en welbevinden beïnvloeden en daarmee dus ook hun gezondheid, vanuit de vrede kijk op gezondheid: positieve gezondheid.

Lees verder

Resultaten uitvraag kosten externe zelfevaluatie 2021

De VTW heeft RvC’s gevraagd naar de kosten van de tweejaarlijkse zelfevaluatie onder externe begeleiding. Hiermee willen we leden inzicht te geven in de kosten van de externe zelfevaluatie van andere corporaties.

Lees verder

WNT-bezoldigingsmaxima verhoogd per 2022

De bezoldigingsmaxima in de WNT worden ieder jaar aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2022 wordt het algemene WNT-bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking vastgesteld op € 216.000 per jaar bij een fulltime dienstverband. Dit was in 2021 € 209.000. 

Lees verder

Vacatures financiële commissie VTW

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zoekt twee nieuwe leden voor de Financiële Commissie, wegens het vertrek van twee zittende leden per november 2021.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 6 september 2021: formatiestuk biedt geen uitweg uit de wooncrisis;

In dit nieuwsoverzicht: het formatiedocument van VVD en D66 lijkt geen oplossing te bieden voor de wooncrisis; Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming sluit op 1 oktober; miljarden uitgetrokken voor klimaatmaatregelen; en eenmalig 750 euro voor huurders in aardbevingsgebied.

Lees verder

Woonprotest op 12 september a.s. in Amsterdam

Op 12 september a.s. vindt het Woonprotest plaats in het Westerpark in Amsterdam. Een diverse groep organisaties, waaronder de Woonbond en diverse politieke partijen, steunen de oproep.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC + twee vacatures VTW-bestuur + twee leden Financiële commissie VTW

Op dit moment hebben we 17 vacatures bij 12 corporaties online. Daarnaast is het VTW-bestuur op zoek naar twee nieuwe bestuursleden en zoeken we twee leden die lid willen worden van de Financiële commissie.

Lees verder