Twee vacatures in VTW bestuur: profiel Financiën, Bedrijfsvoering en Fiscaliteiten & profiel HRM, Organisatieontwikkeling en Leiderschap

In de ALV van 23 november a.s. nemen bestuursleden Ellen Bal en Sigrid Helbig afscheid van het VTW-bestuur na het vervullen van de maximale zittingstermijn. Het bestuur is daarom op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Wilt u graag bestuurslid van de VTW worden? 

Gezien de expertises van de vertrekkende bestuursleden en de ontwikkelingen in de corporatiesector worden de volgende twee specifieke profielen gezocht:

1. Kennis en ervaring op het gebied van Financiën, Bedrijfsvoering en Fiscaliteiten
Deze persoon wordt tevens geacht om de penningmeester van de vereniging te worden.
2. Kennis en ervaring op het gebied van HRM, Organisatieontwikkeling en Leiderschap.

Gezien de samenstelling van het bestuur en het vertrek van twee vrouwelijke bestuursleden nodigen wij vrouwelijke VTW leden nadrukkelijk uit om te reageren.

Voor de uitgebreide functieomschrijvingen en meer informatie, kijk op: 
https://www.vtw.nl/vacatures


Terug