‘We willen meer doen met onze middelen’ - Interview met bestuurder Bas Sievers en RvC-lid Olga Görts (Woonpartners) over pilot standaard woningen

Dertien corporaties in Zuidoost Brabant werken met negen gemeenten in de regio samen om in vier jaar 1000 gestandaardiseerde sociale huurwoningen te realiseren. De pilot moet leiden tot sneller en goedkoper bouwen, maar levert in de praktijk ook dilemma’s op. Directeur-bestuurder Bas Sievers en RvC-lid Olga Görts van Woonpartners geven hun kijk op de zaak.

Tekst: Lisette Vos

Directeur-bestuurder Bas Sievers van Woonpartners in Helmond heeft zich hard gemaakt voor de samenwerking om gestandaardiseerde sociale huurwoningen in de regio te realiseren. ‘Elke poging om sneller meer woningen toe te voegen, is er één. Bovendien moeten we als corporaties met onze middelen meer doen. Dat vraagt om een andere manier van kijken.’

Volgens Sievers past de pilot in de strategie van Woonpartners. De corporatie kiest eerder voor inkoop van bouwconcepten in plaats van bouwprojecten zelf te ontwikkelen. De voordelen zijn evident: de bouw kan sneller en met een betere verhouding kwaliteit / prijs. Deze omslag is in de bestuurskamer met de RvC besproken. Sievers: ‘We waren het snel eens, omdat we meer met onze middelen kunnen doen. Maar we weten ook dat de uitwerking ingewikkeld is.’

Continu op zoek
Door de samenwerking met dertien corporaties én negen gemeenten is het mogelijk om meer gestandaardiseerde woningen af te nemen. Dat drukt de prijs. Maar die brede samenwerking is volgens Sievers complex. ‘We staan voor hetzelfde doel, om met minder geld meer te bouwen. Maar we zijn continu op zoek naar wie wat kan bijdragen. Dat is een lastig proces. Alle corporaties doen mee, maar de afname van het aantal woningen verschilt per corporatie bijvoorbeeld.’

RvC-lid Olga Görts van Woonpartners, in het dagelijks leven directeur van het Netwerk Conceptueel Bouwen, beaamt dat de regionale pilot past in de strategie van de corporatie. ‘We zijn als RvC formeel pas later bij de pilot betrokken. Maar het voorstel kwam voor ons niet als een verrassing. We waren het al eens over de strategie om meer bouwconcepten in te kopen, omdat de bouw slimmer, sneller en duurzamer kan.’

Vinger aan de pols
De RvC houdt wel de vinger aan de pols. ‘Dat de pilot collectief gedragen wordt, geeft ons houvast. We zijn blij dat de gemeenten meedoen. Zij hebben een belangrijke rol, denk aan locaties, de ruimtelijke kwaliteit, en de procedures voor vergunningen. Maar we houden goed in de gaten hoe het in de praktijk uitpakt. Is de aanpak inderdaad efficiënter en effectiever?’

Andere manier van werken
Görts weet als geen ander dat conceptueel bouwen om een andere manier van werken vraagt, ook in de eigen organisatie. Dat kan risico’s met zich meebrengen. ‘Het is groot een verschil of je als organisatie zelf bouwplannen ontwikkelt of een concept inkoopt. Je maakt geen vuistdik bestek meer, waarin alles tot in detail is geregeld. Het gaat meer om de vraag wát je wil bouwen, hóe is aan de ontwikkelaar van het bouwconcept. Als die nieuwe aanpak niet in organisatie gedragen wordt, loop je risico dat het niet goed gaat.’ 

Volgens de commissaris van Woonpartners moet een besluit om bouwconcepten in te kopen op tijd bij toezichthouders van álle deelnemende corporaties op tafel komen. ‘Aanbieders van concepten vragen om continuïteit en voorspelbaarheid van de bouwstroom om de prijs te drukken. Dat betekent dat we onzekerheden zo vroeg mogelijk moeten wegnemen. Dat geldt ook voor de RvC die goedkeuring voor de investering moet geven.’

Niet dé oplossing
In de pilot in de regio Eindhoven gaat het om zowel eengezinswoningen als appartementen voor 1 of 2 personen. Heijmans heeft het concept voor de eengezinswoningen ontwikkeld, BAM Wonen voor de appartementen. De pilot kan het woningtekort in de regio voor een deel terugdringen. Sievers: ‘Maar het is niet dé oplossing. We hebben meer nodig om het tekort op te lossen.’

--

Meer informatie:

Nieuwsartikel Woonpartners over pilot gestandaardiseerde sociale huurwoningen

Interview VTW met directeur Olga Görts van Netwerk Conceptueel Bouwen.

Netwerk Conceptueel Bouwen


Terug