Nieuwsbrief 3 september 2021

Reactie VTW op internetconsultatie wetsvoorstel Goed Verhuurderschap

Het kabinet heeft het wetsvoorstel Goed verhuurderschap voor openbare internetconsultatie voorgelegd. Met het wetsvoorstel wil het kabinet huurders en woningzoekenden beter beschermen tegen intimidatie, discriminatie en ander ongewenst gedrag. 

Lees verder

Oproep: VTW leden gezocht voor nieuwe werkgroep Betaalbaarheid

De VTW wil het onderwerp 'Betaalbaarheid' verder gaan uitdiepen. Het is één van de belangrijkste thema's voor corporaties, naast beschikbaarheid en kwaliteit / duurzaamheid. We willen daarom een werkgroep instellen, mede naar aanleiding van de enquête over betaalbaarheid onder VTW-leden en de themabijeenkomst op 22 juni jl. 

Lees verder

VTW Academie: Hoe houdt u als commissaris zicht op de risico’s en de effectiviteit van de beheersing daarvan?

Risicomanagement helpt de woningcorporatie om haar doelstellingen te realiseren. Het verantwoord omgaan met risico’s is primair de zaak van de bestuurder, maar het is aan de commissaris om zich een oordeel te vormen over belangrijke risico’s, de risicobereidheid en de effectiviteit van risicobeheersing bij de corporatie. Maar hoe herkent u de risico’s? Hoe bepaalt u hoe groot het risico is en hoeveel risico de corporatie kan en wil nemen? Bij welke risico’s wordt er meer inbreng van de raad zelf verwacht? En hoe voert u hierover het gesprek in de RvC?

Lees verder

Aedes: 'De oplossing bij overlijden van de huurder is maatwerk'

Onlangs is er ophef ontstaan rond de huursituatie van twee zussen in Enschede na het overlijden van hun moeder. Aedes heeft hierop gereageerd. Deze reactie vindt u hieronder. De VTW is het eens met het standpunt van Aedes. Op termijn komen we met een reflectie op dit thema voor onze leden. Hoe ga je als toezichthouder om met dit soort situaties rond huurders? 

Lees verder

Informatie over klachten van huurders moet beter

Uit onderzoek van Aedes blijkt dat corporaties nog onvoldoende informatie geven op hun website over hoe een huurder een klacht kan indienen en hoe deze door de corporatie wordt afgehandeld.

Lees verder

Recensie: 'Doe zelf eens mee, een belofte voor echte betrokkenheid' van Erik-Jan Hopstaken, Trevor James en Harry Vlaar

Huurders voelen zich niet serieus genomen door corporatieprofessionals en vice versa. Dat is regelmatig de uitkomst van een participatietraject. Hoe komt dat? Kan het beter? Dat zijn de vragen in de uitgave: “doe zelf eens mee, een belofte voor echte betrokkenheid” van Erik-Jan Hopstaken, Trevor James en Harry Vlaar. 

Lees verder

Martin van Rijn, voorzitter Aedes over wooncrisis: ‘Deze noodkreet mag niet onbeantwoord blijven’

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: 'Iedereen heeft recht op een woning. Goed wonen is immers de basis van een beter leven. Er zijn veel te weinig woningen en dat moet opgelost worden. De aangekondigde protesten zijn een noodkreet, van mensen zoals u en ik, die ook gewoon goed en betaalbaar willen wonen.'

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 30 augustus 2021: meer druk op woningmarkt door situatie Afghanistan; Toetsingskader WSW; onenigheid over volkshuisvestingsfonds;

Het kabinet verwacht een toestroom van asielzoekers uit Afghanistan die gehuisvest moeten worden. Dit zorgt voor meer druk op de woningmarktHet toetsingskader van het WSW is naar de Kamer gestuurd en er is onenigheid over het Volkshuisvestingsfonds.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 9 vacatures bij 8 corporaties online:

Lees verder