Reactie VTW op internetconsultatie wetsvoorstel Goed Verhuurderschap

Het kabinet heeft het wetsvoorstel Goed verhuurderschap voor openbare internetconsultatie voorgelegd. Met het wetsvoorstel wil het kabinet huurders en woningzoekenden beter beschermen tegen intimidatie, discriminatie en ander ongewenst gedrag. 

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Op de consultatie hebben 41 personen of organisaties gereageerd, waaronder de VTW, Aedes en de Woonbond. Lees hier alle reacties op de internetconsultatie.

Reactie VTW
De VTW onderschrijft de doelstellingen van de wet. In onze ogen is het terecht dat corporaties uitgezonderd worden van de vergunningsplicht voor verhuurders voor het in gebruik geven van woonruimte aan arbeidsmigranten.

Wel is de VTW kritisch op het voorstel om gemeenten een discretionaire bevoegdheid te geven om bijvoorbeeld verhuurders te dwingen hun werkwijzen aan te passen. Dit druist in tegen de Woningwet. Het extern toezicht is immers belegd bij minister en de Autoriteit Woningcorporaties. Gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties maken als gelijkwaardige partners prestatieafspraken. Het wetsvoorstel plaatst de gemeente in sommige opzichten boven de corporatie. 

Lees hier onze volledige reactie op de internetconsultatie.


Terug