Oproep: VTW leden gezocht voor nieuwe werkgroep Betaalbaarheid

De VTW wil het onderwerp 'Betaalbaarheid' verder gaan uitdiepen. Het is één van de belangrijkste thema's voor corporaties, naast beschikbaarheid en kwaliteit / duurzaamheid. We willen daarom een werkgroep instellen, mede naar aanleiding van de enquête over betaalbaarheid onder VTW-leden en de themabijeenkomst op 22 juni jl. 

Een belangrijke vraag voor commissarissen is wat de rol van het interne toezicht is in dit thema en hoe de dialoog met de bestuurder, de organisatie en de belanghouders moet plaatsvinden. En hoe de VTW haar leden hierin het beste kan ondersteunen.

Wilt u deel uitmaken van de werkgroep Betaalbaarheid?

Voor meer informatie of uw enthousiaste aanmelding, kunt u een email sturen aan directeur Albert Kerssies: a.kerssies@vtw.nl


Terug