VTW Academie: Hoe houdt u als commissaris zicht op de risico’s en de effectiviteit van de beheersing daarvan?

Risicomanagement helpt de woningcorporatie om haar doelstellingen te realiseren. Het verantwoord omgaan met risico’s is primair de zaak van de bestuurder, maar het is aan de commissaris om zich een oordeel te vormen over belangrijke risico’s, de risicobereidheid en de effectiviteit van risicobeheersing bij de corporatie. Maar hoe herkent u de risico’s? Hoe bepaalt u hoe groot het risico is en hoeveel risico de corporatie kan en wil nemen? Bij welke risico’s wordt er meer inbreng van de raad zelf verwacht? En hoe voert u hierover het gesprek in de RvC?

Tijdens deze ééndaagse masterclass van de VTW Academie, op 23 november 2021, nemen de docenten Alice Jansen-van den Tillaart en Marc Breij mee in de aspecten van risicomanagement, zodat u als commissaris het risicomanagement in uw corporatie kunt beoordelen en tijdig signalen kunt herkennen. Ze kijken er naar uit om met u de dialoog aan te gaan over dit thema en helpen u graag om vanuit de invalshoek risicomanagement te kijken naar uw corporatie. 

Bekijk voor meer informatie over deze masterclass de website van de VTW Academie.


Terug