Nieuwsbrief 23 april 2021

Politiek nieuwsoverzicht 19 april 2021: Opnieuw roep om meer regie op woningmarkt; directeur Aw kritisch op aanwijzingen minister; verduurzaming sociale huurwoningen

Meer regie op de Woningmarkt
In de Tweede Kamer zijn opnieuw de zorgen uitgesproken over de staat van de woningmarkt. Tijdens een overleg in de Tweede Kamer over Bouwen kwam het nieuws binnen dat de grootste stijging van huizenprijzen in twintig jaar tijd (bijna 15 procent) in de eerste drie maanden van dit jaar is waargenomen.

Lees verder

‘We gaan een gevaarlijke fase in’ - Kees van Nieuwamerongen geeft waarschuwing in interview af bij afscheid van Aw

Directeur Kees van Nieuwamerongen van de Autoriteit woningcorporaties die na vijf jaar de overstap maakt naar de Belastingdienst stelt dat het toezicht – intern en extern - in de sector op orde is. In zijn laatste brief aan demissionair minister Ollongren van BZK geeft hij wel een waarschuwing af. ‘We gaan een gevaarlijke fase in.’

Lees verder

Diversiteit in de RvC - meer vrouwen en nieuwe ontwikkelingen

Het aandeel van vrouwen in RvC's van woningcorporaties is verder gestegen. Op de peildatum van 19 april 2021 is 38,3% van de VTW-leden vrouw. Dit is hoger dan het streefcijfer van 30% van de Adviesgroep Vinkenburg, dat in opdracht van het kabinet het rapport 'Sturing en beleid voor evenredige vertegenwoordiging v/m in de (semi-)publieke top' heeft geschreven.

Lees verder

Wikken en wegen: een gesprek met Conny Heemskerk en Sophie Keulemans over 'Wonen en Zorg' - nieuwe podcastserie

In de podcast serie 'Wikken en wegen' gaan we met VTW leden in gesprek over de uitdagingen en dilemma's waar toezichthouders in de praktijk mee te maken hebben. In deze eerste aflevering staat 'Wonen en Zorg' centraal. Te gast zijn VTW-leden Conny Heemskerk en Sophie Keulemans. Zij gaan in gesprek met presentatoren Hans Geurts en Lisette Vos over onder andere de cultuurverschillen tussen 'wonen' en 'zorg', over financiering en het belang van goede samenwerking in lokale netwerken. Dit alles uiteraard vanuit het perspectief van de toezichthouder.

Lees verder

VTW Academie: Het samenspel tussen de RvC, de accountant en de auditcommissie

Op 1 juni 2021 vindt de eendaagse sessie ‘De RvC, de accountant en de auditcommissie’ plaats. De externe accountant wordt bij een woningcorporatie benoemd door de RvC en is een belangrijke sparringpartner bij het houden van toezicht op de financiën en de bedrijfsvoering. Deze masterclass actualiseert en verdiept uw kennis van de zich ontwikkelende taken van de accountant (onder andere als gevolg van de OOB-status) en geeft handvatten om de accountant nóg beter als informatiebron te gebruiken. 

Lees verder

VTW Academie: Een incompany opleiding voor uw organisatie? Dat kan!

Wist u dat u bij de VTW Academie ook de mogelijkheid heeft om een incompany opleiding of masterclass aan te vragen? Een op maat gemaakt programma dat perfect past bij de vragen die er binnen uw Raad van Commissarissen spelen. De Academie brengt u graag in contact met een passende expert, met wie u vervolgens zelf het programma, de opzet, thematieken en data afstemt.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: de rol van de RvC - Casus 4: Wat vonden de managers er van? ... geen onbelangrijke vraag van de RvC

Het gaat er stevig aan toe in de auditcommissie (AC) van Blijven Bouwen, een woningcorporatie met 5000 woningen in het midden van het land. Bij de behandeling van een klein nieuwbouwproject in het dorpscentrum wordt in de oplegnotitie aangegeven dat de onrendabele top behoorlijk hoger is dan het maximum in het investeringsstatuut. De voorzitter vraagt hoe hier in het managementteam over is gesproken, waarop de manager financiën – die namens de werkorganisatie aan de vergadering van de AC deelneemt – aangeeft dat ook daar een stevige discussie is gevoerd.

Lees verder

Nieuwe handreiking: de 'lessons learned' van de prijs voor het beste RvC jaarverslag

In 2016 heeft de VTW de VTW-Berenschot prijs ingesteld voor het beste RvC jaarverslag, om zo aandacht te vragen voor een goed geschreven jaarverslag en een impuls te geven aan de kwaliteit van het jaarverslag.

Lees verder

Volg één van de WSW informatiebijeenkomsten over implementatie strategisch programma

Wilt u als commissaris meer weten over de implementatie van het nieuwe strategisch programma van het WSW? Meldt u dan aan voor één van de data waarop Rob Rötscheid, bestuursvoorzitter WSW en Gerd-Jan Weiman, teamleider Accounts WSW,  het strategische programma bespreken en uw vragen beantwoorden.

Lees verder

VNG: publicatie over de inzet voor bouwen en wonen

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de 'Inzet op bouwen en wonen' uit 2019 geactualiseerd. Door een verder oplopend woningtekort en de coronacrisis is de eerdere publicatie van de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit aan een update toe.

Lees verder

Nieuwe podcast: De Kamerbrief van minister Ollongren over Opgaven en middelen van 19 maart 2021

Op 19 maart 2021 stuurde demissionair minister Ollongren een opmerkelijke brief aan de Tweede Kamer over Opgaven en middelen. De brief en bijbehorend rapport is een vervolg op het rapport 'Opgaven en middelen corporatiesector' uit juli 2020.

Lees verder

Nieuwe podcast: De Evaluatie van de Woningwet & de Tweede Kamerverkiezingen

De Evaluatie van de Woningwet is met algemene stemmen aangenomen in de Tweede Kamer en ligt nu in de Eerste Kamer ter bespreking. In deze podcast ontvangt Hans Geurts de reguliere gasten Eelkje van de Kuilen (AKD) en Randy Martens (Aedes) om hierover te praten. 

Lees verder

Actueel: Vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 10 vacatures bij 10 corporaties online:

Lees verder