Nieuwe podcast: De Evaluatie van de Woningwet & de Tweede Kamerverkiezingen

De Evaluatie van de Woningwet is met algemene stemmen aangenomen in de Tweede Kamer en ligt nu in de Eerste Kamer ter bespreking. In deze podcast ontvangt Hans Geurts de reguliere gasten Eelkje van de Kuilen (AKD) en Randy Martens (Aedes) om hierover te praten. 

In een klein kwartiertje vanaf het begin praten zij u bij over de woordvoerders op het dossier 'Wonen' in de Tweede Kamer na de verkiezingen van 19 maart. Wie blijft er, welke nieuwe Kamerleden komen erbij? 

Vanaf 14m 23s praten ze over de Evaluatie van de Woningwet. Achtereenvolgens: de stand van zaken rond het wetgevingsproces; de aangenomen amendementen vanuit de Tweede Kamer die het wetsvoorstel hebben gewijzigd; de stand van zaken rond het BTIV en de beleidsregels van de Aw.

 

 Terug