Politiek nieuwsoverzicht 19 april 2021: Opnieuw roep om meer regie op woningmarkt; directeur Aw kritisch op aanwijzingen minister; verduurzaming sociale huurwoningen

Meer regie op de Woningmarkt
In de Tweede Kamer zijn opnieuw de zorgen uitgesproken over de staat van de woningmarkt. Tijdens een overleg in de Tweede Kamer over Bouwen kwam het nieuws binnen dat de grootste stijging van huizenprijzen in twintig jaar tijd (bijna 15 procent) in de eerste drie maanden van dit jaar is waargenomen.
"Het tekort aan betaalbare woningen heeft geleid tot torenhoge prijzen voor koophuizen en jarenlange wachtlijsten voor een huurwoning. En veel steden zijn onbetaalbaar voor jonge gezinnen en middeninkomens. Ook in kleinere gemeenten is er weinig ruimte voor nieuwbouw en trekken de jongeren weg," zo vatte CDA-fractielid Geurts samen. De fractie wil dat de overheid meer de regie neemt en zorgt dat de bouw van nieuwe woningen gestimuleerd blijft worden.

Ook lid Nijboer van de PvdA zegt dat hij ervan overtuigd is dat het nodig is om rijksregie te nemen. "Dat kan er niet een beetje bij worden gedaan." 

De SP diende een motie in dat de regering en gemeenten erop moeten toezien dat woningcorporaties niet mogen tegenwerken bij de oprichting van wooncoöperaties. D66 op haar beurt riep in een motie op voor proeftuinen voor natuurinclusief bouwen. De minister liet beide moties aan het oordeel van de Tweede Kamer over.

Directeur Aw is kritisch op aanwijzingen door minister Ollongren
Kees van Nieuwamerongen, directeur van de Autoriteit woningcorporaties (Aw), heeft in een brief aan minister Ollongren geschreven dat hij het problematisch vindt als er veel aanwijzingen worden gegeven. Hij haalt aan dat de Aw de afgelopen vijf jaar vier aanwijzingen zijn gegeven en een verzoek tot aanpassing van de handhaving . "Drie van de aanwijzingen zijn van het afgelopen half jaar." Hij vindt dat dit de onafhankelijkheid van de Aw aantast. 

De minister heeft geantwoord dat de Aw inderdaad onafhankelijk is en dat terughoudend moet worden omgegaan met de aanwijzingen. Dat er toch zoveel aanwijzingen zijn gegeven, komt volgens Ollongren omdat de Woningwet te knellend is. Anticiperend op de invoering van de nieuwe Woningwet, heeft Ollongren de Aw gevraagd om op onderdelen niet meer te handhaven. Zo schrijft de minister: "De huidige wet gaat uit van een ‘rule based’ systeem waarin geen ruimte is voor een (volkshuisvestelijk of breder) oordeel over de wenselijkheid van de uitkomst. Kortgezegd, u heeft als toezichthouder op dit  moment geen discretionaire bevoegdheid om anders te oordelen dan het oordeel dat de wet voorschrijft. Ik heb het instrument van de aanwijzing, zoals dat in de het afgelopen jaar dan ook ingezet wanneer sprake zou zijn van een onwenselijke uitkomst als gevolg van het ‘rule based’ systeem van de Woningwet."
De minister wijst erop dat het wetsvoorstel Evaluatie Woningwet momenteel in behandeling is [ligt bij de Eerste Kamer, de Tweede Kamer stemde met algemene stemmen in, red.]

De brief en het antwoord van de minister zijn aan de Staten-Generaal gestuurd omdat de Woningwet voorschrijft dat de Kamers geïnformeerd moeten worden over gegeven aanwijzingen.

Risico's als taken van corporaties uitgebreid worden
Verder waarschuwt Van Nieuwamerongen voor "risico's" als corporaties meer ruimte krijgen in de gewijzigde Woningwet. Hij uit zijn zorgen dat het "strikt afgebakende werkterrein van corporaties weer wordt opgerekt en dat corporaties de randen op gaan zoeken". Met een verwijzing naar de Parlementaire Enquête merkt hij op dat "de deur [is] weer op een kier gezet".  

Vertrek naar de Belastingdienst
De brief is één van de laatste wapenfeiten van Van Nieuwamerongen. Per 1 mei treedt hij in dienst bij de Belastingdienst als kwartiermaker op de inspectie belastingen, toeslagen en douane. In de nieuwsbrief van 23 april staat een afscheidsinterview met Kees van Nieuwamerongen.

Kamerbrief minister Ollongren Toezichtsignaal Aw
Brief Aw aan minister over Toezichtsignaal Aw

Antwoord op Kamervragen Kops (PVV) over verduurzaming van sociale huurwoningen
Minister Ollongren schrijft in antwoord op vragen van de PVV het bedrag van 100.000 euro voor de verduurzaming van een sociale huurwoning niet te herkennen. De fractie heeft vragen ingestuurd nadat bouwconcern Dura Vermeer dit bedrag noemde in een interview met De Telegraaf. 

"De kosten voor de verduurzaming van (sociale) huurwoningen hangen af van verschillende aspecten, zoals het bouwjaar en de staat van de woning, de timing van de verduurzaming (op een ‘natuurlijk moment’, bijvoorbeeld als onderhoud gepland staat, of op een ‘zelfstandig moment’) en van de beoogde eindsituatie (het soort warmtebron en het bijbehorende isolatieniveau)", aldus de minister.

Door ABF Research is eerder ingeschat dat de gemiddelde kosten om een huurwoning aardgasvrij te maken tussen de 23.000 en 29.000 euro liggen. Voor isolatie komt daar 8.000 euro bovenop, zo vult ze aan. "Het zou – gezien de variëteit aan situaties – kunnen dat de bedragen voor specifieke woningen hoger uitvallen, maar 100.000 euro is geen doorsnee bedrag voor het aardgasvrij maken van een huurwoning."

Antwoord op vragen van het lid Kops (PVV) over het verduurzamen van huurwoningen


Terug