Diversiteit in de RvC - meer vrouwen en nieuwe ontwikkelingen

Het aandeel van vrouwen in RvC's van woningcorporaties is verder gestegen. Op de peildatum van 19 april 2021 is 38,3% van de VTW-leden vrouw. Dit is hoger dan het streefcijfer van 30% van de Adviesgroep Vinkenburg, dat in opdracht van het kabinet het rapport 'Sturing en beleid voor evenredige vertegenwoordiging v/m in de (semi-)publieke top' heeft geschreven.

'Hoewel diversiteit om veel meer gaat dan alleen een goede man-vrouw balans, is het goed om te zien dat wij als corporatiesector relatief goed scoren en nu al ruim boven het streefcijfer van 30% vrouwen zitten,' zegt VTW-directeur Albert Kerssies. 'De Adviesgroep Vinkenburg stelt dat op termijn naar een verhouding van 50% mannen en 50% vrouwen toegewerkt moet worden. Dat vind ik begrijpelijk. Ik maak daarbij wel de kanttekening dat de bij ons aangesloten RvC's in overgrote meerderheid uit een oneven aantal leden bestaat. Dat maakt een precieze verdeling van 50-50 in de praktijk wel lastig.'

Meest recente gegevens ledenbestand VTW (peildatum 19 april 2021)
Van de 284 aangesloten RvC's heeft 75% 'minimaal 30% vrouwen' in de RvC. Dat betekent dat een kwart van de RvC's minder dan 30% vrouwen in de raad heeft. En bij 5% van de RvC's is zelfs geen enkele vrouw in de raad vertegenwoordigd. Dat zijn 13 RvC's. Kerssies: 'Een RvC die alleen maar uit mannen bestaat, vinden wij achterhaald en onwenselijk. We zien dat het vooral om RvC's van kleine(re) corporaties gaat. We gaan met hen in gesprek hoe zij dit vanuit hun rooster van aftreden zo snel mogelijk kunnen oplossen.' 

Aantal RvC's  zonder vrouwelijke leden (13)     Omvang RvC en organisatiesoort Grootteklasse corporatie     
RvC's met 3 leden, 3 verenigingen, 6 stichtingen      5 XXS, 4 XS
1 RvC met 4 leden, vereniging XS
3 RvC's met 5 leden, 3 stichtingen 1 XS, 1 S, 1 M

Publicatie NTVZ over diversiteit
Onze zustervereniging NVTZ (toezichthouders in zorg en welzijn) heeft de fraaie publicatie 'Het ligt eigenlijk voor de hand' gemaakt. Hierin staat vooral diversiteit in relatie tot een migratieachtergrond centraal, met colums, interviews en 'lessons learned'. 

VTW-lid Esther Stomphorst over deze publicatie: "Ik ben onder de indruk van de voelbare energie waarmee Abdelilah, Monica, Roberto en Frank de noodzaak van diversiteit in het toezicht van bedrijven op deze persoonlijke wijze nogmaals benadrukken. Hun bijdrage in het stuk 'Het ligt eigenlijk voor de hand', op initiatief van de NVTZ, heeft mij dan ook aan het denken gezet. Wat mij betreft is diversiteit pas echt aanwezig, als we inclusief durven en mogen zijn. Inclusief betekent in mijn optiek dat je ongeacht je afkomst, leeftijd, geslacht en al het andere wat ons als mens zo uniek verschillend maakt, juist wordt omarmd zodat je je eigen authentieke zelf kunt zijn. Als we deze verscheidenheid aan ervaring en inbreng op waarde weten te schatten en er een basis is van gezamenlijke waarden, dan ontstaat een dynamiek die het gesprek een laag dieper brengt. Of dat nu aan de keukentafel is of in de boardroom.

Als commissaris en partner van Whyz Executive Search kan ik uit eigen ervaring beamen, dat een divers samengesteld leiderschapsteam (want in mijn ogen is een RvC dat net zo goed) een basisvoorwaarde is om een bedrijf toekomstbestendig te maken. Bovendien is het een persoonlijke verrijking voor eenieder om te mogen leren van anderen.

Als we deze verrijking in de kern van ons zijn voelen, hoeven we volgens mij het gesprek over de noodzaak van diversiteit en inclusie nauwelijks meer te voeren. En gaan we het in plaats daarvan hebben over hoe we de juiste mensen bij elkaar kunnen zetten om tot een krachtig leiderschapsteam te komen. Een team dat elkaar versterkt en de ambities van een bedrijf gezamenlijk weet te behalen. Uiteraard gaat dat niet allemaal vanzelf en vergt het soms hard werken met elkaar, maar ook dat geeft inspiratie en kracht.

Er staat een nieuwe generatie leiders klaar die deze kracht van inclusieve teams herkent én erkent. Die de wereld van morgen creëren en oogverblindend kleurrijk en authentiek zijn. Deze generatie staat van nature open voor een meer diverse inbreng. En – zo zie ik dagelijks in de praktijk – ze zijn inmiddels met voldoende om deze verandering ook daadwerkelijk teweeg te brengen."

Lees of download 'Het ligt eigenlijk voor de hand'

Meer informatie
De VTW heeft een thema Diversiteit op de website. Hier staat onder andere meer informatie over het rapport van de Adviesgroep Vinkenburg, het onderzoek van Berenschot over diversiteit in de RvC in opdracht van de VTW en diverse nieuwsberichten over diversiteit. U vindt de themapagina Diversiteit hier.


Terug