Nieuwe handreiking: de 'lessons learned' van de prijs voor het beste RvC jaarverslag

In 2016 heeft de VTW de VTW-Berenschot prijs ingesteld voor het beste RvC jaarverslag, om zo aandacht te vragen voor een goed geschreven jaarverslag en een impuls te geven aan de kwaliteit van het jaarverslag.

Na vier prijsuitreikingen heeft de VTW geconcludeerd dat het doel van het instellen van de prijs geslaagd is: In onze optiek is dat gelukt: de kwaliteit is over de hele linie verbeterd en de meeste RvC’s gebruiken daarbij de handreiking van de VTW over het RvC jaarverslag (die in 2018 is geactualiseerd). Daarom hebben we besloten om de VTW-Berenschotprijs in 2019 voor het laatst uit te reiken.

Handreiking
Het RvC jaarverslag komt echter ieder jaar terug en het blijft zaak om als RvC de kwaliteit van het jaarverslag te bewaken. We hebben de jury die in vier jaar (van 2016 tot en met 2019) tientallen jaarverslagen heeft gelezen en beoordeeld, daarom gevraagd om de lessons learned op een rij te zetten. Journalist Peter Hendriks van onderzoeksplatform Follow the Money die elk jaar deel uitmaakte van de jury, gaat in de handreiking in op de bevindingen van alle juryleden en geeft handzame tips.

Berenschot heeft om een eerste selectie te maken ieder jaar de jaarverslagen geanalyseerd: uit de analyses kwam onder meer naar voren aan welke onderwerpen de RvC aandacht heeft besteed. Ook die inzichten kunt u gebruiken om de inhoud van het RvC jaarverslag te toetsen.

U vindt de handreiking 'Prijs voor het beste RvC Jaarverslag - Lessons Learned' op onze website.


Terug