Nieuwsbrief 27 november 2020

Bert Krikke nieuw bestuurslid van de VTW

In de ALV van 24 november 2020 is Bert Krikke benoemd tot bestuurslid van de VTW. Bert Krikke (1966) is lid van de RvC van Volkshuisvesting Arnhem en lid van de RvC van Wooninvest in Voorburg. 

Lees verder

ALV stemt in met handhaven Beroepsregel in 2021

De ALV is op 24 november jl. akkoord gegaan met het handhaven van de ‘Beroepsregel bezoldiging commissarissen’ in 2021. De bezoldigingsmaxima van de beroepsregel worden per 1 januari 2021 automatisch verhoogd op basis van de jaarlijkse indexering van de sectorregeling die medio november dit jaar door minister Ollongren (BZK) is vastgesteld.

Lees verder

Uitkomsten onderzoek diversiteit gepresenteerd in ALV

Diversiteit is een belangrijk thema voor de RvC was één van de conclusies uit het ledentevredenheidsonderzoek in 2019. De VTW heeft daarom Berenschot opdracht gegeven een 'verkennend onderzoek naar het stimuleren van diversiteit in RvC’s in de woningcorporatiesector' uit te voeren. Omdat het thema diversiteit heel breed is, spitst het onderzoek zich toe op drie aspecten: leeftijd / ervaringsjaren; man-vrouwverhouding; en etnische achtergrond. De vraag is hoe meer diversiteit gerealiseerd kan worden in het toezicht van de corporatiesector.

Lees verder

‘Zet alle PE-punten in op professioneel opdrachtgeverschap’ - VTW-themabijeenkomst over bouwopgave, met bestuurders en Aw

Zet alle PE-punten in op professioneel opdrachtgeverschap. Dat advies gaf bestuurder Dennis Lausberg (HW Wonen) tijdens de VTW-themabijeenkomst over de bouwopgave. Samen met bestuurder Ferry van der Pal (Wonen Wateringen) gaf hij een inkijkje in hun aanpak hoe meer te bouwen. Directeur Kees van Nieuwamerongen van de Autoriteit woningcorporaties lichtte een tipje van de sluier op van de resultaten van het onderzoek naar de realisatie van nieuwbouw.

Lees verder

‘Een kleine corporatie heeft minder kritisch vermogen’ - interview Richard Hijlkema, RvC-voorzitter St. Joseph over toezicht en fusie kleine corporatie

Woningstichting St. Joseph in Stramproy telt - inclusief directeur - vier personeelsleden en heeft nog geen 500 woningen. Richard Hijlkema deelde tijdens de VTW-bijeenkomst over toezicht op kleine corporaties (<1000 vhe) zijn ervaringen als RvC-voorzitter en over de voorgenomen fusie met Woningvereniging Nederweert.

Lees verder

Minister publiceert Regeling bezoldigingsmaxima 2021

Minister Ollongren (BZK) heeft de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting voor 2021 vastgesteld. De bezoldigingsmaxima van de klassen A tot en met G zijn per 1 januari 2021 met 3,8% verhoogd en vervolgens afgerond naar boven op een duizendvoud in euro’s. Het algemene WNT-bezoldigingsmaximum per 2021 was al eerder vastgesteld op €209.000. 

Lees verder

Indexering WNT en afschaffing van VPL premies in 2021

In 2021 veranderen een aantal zaken rond de bezoldiging van bestuurders. De WNT wordt, zoals elk jaar, geïndexeerd. Daarnaast worden de zogeheten VPL-premies voor bestuurders per 30 december 2020 afgeschaft. WNT-expert Henk Jan van den Bosch heeft hierover een artikel geschreven voor de VTW. 

Lees verder

VTW Academie: Doorgang opleidingen dit najaar en agenda masterclasses

De laatste weken van 2020 vinden er nog enkele masterclasses plaats, die worden georganiseerd door de VTW Academie. Heeft u nog niet alle PE punten voor dit jaar behaald? Sluit dan aan bij één van deze programma’s! De agenda vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

Lees verder

Nieuwe podcast: VTW Activiteiten in coronatijd

Wat betekent de coronacrisis voor het werk van de VTW? Hoe organiseren wij onze bijeenkomsten, de masterclasses en hoe onderhouden we contact met de leden en met elkaar? Albert Kerssies en Hans Geurts praten u bij en kijken ook vooruit naar nieuwe handreikingen en activiteiten die gepland zijn.

Lees verder

Nieuwe podcast: Wetenschappelijke onderzoeken rond intern toezicht

Momenteel werkt de VTW mee aan diverse wetenschappelijke onderzoeken rond intern toezicht. Dit alles vanuit één van de drie rollen van de VTW: die van de bevorderaar van de kwaliteit van het intern toezicht. Albert Kerssies en Hans Geurts lopen de onderzoeken langs. In deze aflevering bespreken zij:

Lees verder

Nieuwe podcast: VTW Actueel over het rapport Opgaven en middelen

De conclusie in het rapport Opgaven en middelen – in opdracht van drie ministeries en Aedes - laat aan duidelijkheid niets te wensen over: de corporaties zijn niet in staat om de maatschappelijke opgaven (nieuwbouw én verduurzaming) te financieren. Corporaties komen tot 2035 circa dertig miljard euro tekort.

Lees verder

Aedes-benchmark: Ook in coronatijd hoge waardering huurders voor woningcorporaties

Voor het tweede opeenvolgende jaar geven huurders de dienstverlening van hun woningcorporatie een 7,6. Ondanks aangepaste dienstverlening in coronatijd is dat een evenaring van de hoogste waardering van huurders sinds de eerste peiling in 2014. Dit blijkt uit onderzoek van Aedes en KWH onder 382.000 huurders. DIt nieuwsbericht is overgenomen van Aedes.nl.

Lees verder

Actueel: Vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we zes vacatures bij vijf corporaties online. Daarnaast staat ook de vacature voor lid van de Commissie Governancecode Woningcorporaties nog open.

Lees verder

Nieuwe begeleide VTW intervisiegroepen

U kunt zich weer aanmelden voor deelname aan VTW begeleide intervisiegroepen. Ivone Bergsma en Martijn de Loor zijn ervaren moderatoren die deze groepen gaan begeleiden.

Lees verder