Minister publiceert Regeling bezoldigingsmaxima 2021

Minister Ollongren (BZK) heeft de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting voor 2021 vastgesteld. De bezoldigingsmaxima van de klassen A tot en met G zijn per 1 januari 2021 met 3,8% verhoogd en vervolgens afgerond naar boven op een duizendvoud in euro’s. Het algemene WNT-bezoldigingsmaximum per 2021 was al eerder vastgesteld op €209.000. 

De volledige tekst van de Regeling kunt u lezen in de Staatscourant

Beroepsregel bezoldiging commissarissen
De ALV van de VTW heeft op 24 november 2020 ingestemd met de beroepsregel voor het jaar 2021. Hierin zijn de maximumbedragen aangepast o.b.v. de indexering van bovengenoemde Regeling.


Terug