Uitkomsten onderzoek diversiteit gepresenteerd in ALV

Diversiteit is een belangrijk thema voor de RvC was één van de conclusies uit het ledentevredenheidsonderzoek in 2019. De VTW heeft daarom Berenschot opdracht gegeven een 'verkennend onderzoek naar het stimuleren van diversiteit in RvC’s in de woningcorporatiesector' uit te voeren. Omdat het thema diversiteit heel breed is, spitst het onderzoek zich toe op drie aspecten: leeftijd / ervaringsjaren; man-vrouwverhouding; en etnische achtergrond. De vraag is hoe meer diversiteit gerealiseerd kan worden in het toezicht van de corporatiesector.

In de ALV van 24 november jl. zijn de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Berenschot schrijft in het eindrapport onder meer 'De effectiviteit van een Raad van Commissarissen (RvC) wordt mede bepaald door de teamsamenstelling en de onderlinge samenwerking. Een goed functionerend team is een divers team, dat bestaat uit mensen die elkaar aanvullen én tegenwicht bieden. Waarin een balans is van denkbeelden, ideeën en werkhoudingen. Zodat een gezonde dynamiek ontstaat binnen de raad, hetgeen bijdraagt aan kwalitatief goed toezicht.'

Albert Kerssies, directeur VTW: 'Het thema diversiteit wordt steeds belangrijker voor de VTW. Berenschot heeft waardevolle oplossingsrichtingen en aanbevelingen geformuleerd voor de RvC. Ook voor de VTW als beroepsvereniging en bevorderaar van de kwaliteit van het intern toezicht zijn er veel aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan.'

Meer informatie
Lees hier het rapport 'Verkennend onderzoek naar het stimuleren van diversiteit in RvC's in de woningcorporatiesector'.

Bekijk hier de presentatie in de ALV van 24 november 2020


Terug