Aedes-benchmark: Ook in coronatijd hoge waardering huurders voor woningcorporaties

Voor het tweede opeenvolgende jaar geven huurders de dienstverlening van hun woningcorporatie een 7,6. Ondanks aangepaste dienstverlening in coronatijd is dat een evenaring van de hoogste waardering van huurders sinds de eerste peiling in 2014. Dit blijkt uit onderzoek van Aedes en KWH onder 382.000 huurders. DIt nieuwsbericht is overgenomen van Aedes.nl.

Het landelijk kwaliteitscentrum KWH doet jaarlijks onderzoek naar de dienstverlening van woningcorporaties. Daarbij wordt huurders gevraagd naar de drie belangrijkste contactmomenten: als zij naar de woning verhuizen, bij een reparatieverzoek en als zij verhuizen naar een andere woning.

Hoger cijfer reparaties
Door de coronamaatregelen hebben corporaties hun dienstverlening van de ene op de andere dag moeten aanpassen. Desondanks is het oordeel van huurders over reparatieverzoeken gestegen van een 7,6 naar een 7,7. Nieuwe huurders geven de dienstverlening een 7,7, vertrekkende huurders gemiddeld een 7,5. Deze cijfers zijn gelijk aan vorig jaar. Dit jaar geeft 28 procent van de huurders de corporatie een 8 of hoger voor reparaties, een stijging van 7 procent vergeleken met 2019. Ten opzichte van 2016 is dat meer dan een verdubbeling van de huurders die de reparatiewerkzaamheden van hun corporatie hoog waarderen.

Persoonlijk contact
Huurders die zijn verhuisd in coronatijd, blijken het persoonlijke contact met hun corporatie te missen. De vertrekkende huurder gaf de dienstverlening tot maart een 7,8. Sinds de pandemie ligt dat cijfer een half punt lager. Vooral het wegvallen van de inspectie voor oplevering ervaren huurders als een gemis.

Kwaliteit woning
Gemiddeld geven huurders de kwaliteit van hun woning een 7, een iets hoger cijfer dan in 2019. Ruim 40 procent van de huurders geeft de woning een 6 of 7, hetzelfde percentage geeft een 8 of hoger. 16 procent is ontevreden over de woning.

Woningcorporaties investeren jaarlijks meer in onderhoud en verbetering; 7,2 miljard euro in 2019 tegen 4,8 miljard euro in 2015. Dat komt neer op gemiddeld 3.000 euro per woning, een stijging van 281 euro ten opzichte van 2018. Bij ongeveer tweederde van de verschillende woningtypen leidde dit tot een hogere waardering.

Niet alleen onderhoud en verbetering van de woning, ook het thuisgevoel speelt een rol bij de beoordeling. Een passende woning in een veilige buurt waar huurders erbij horen en bij elkaar passen, bepaalt dat gevoel.

Aedes-benchmark 2020
Het onderzoek naar het huurdersoordeel is onderdeel van de benchmark van branchevereniging Aedes. De Aedes-benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en hoe ze presteren. De benchmark bestaat uit zes onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering, beschikbaarheid/betaalbaarheid en nieuwbouw. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector. Aedes voert de benchmark uit samen met PwC, KWH en ABF.

Per woningcorporatie kunt u een factsheet van de resultaten uit de Aedes-benchmark bekijken en/of downloaden bij het Aedes-datacentrum. De rapportage van de Aedes-benchmark kunt u hier online lezen.


Terug