Nieuwsbrief 31 oktober 2019

Nieuwe (tijdelijke) minister op het terrein van Wonen

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft na een operatie aan haar bijholtes een 'bijkomende medische complicatie' opgelopen. Hierdoor is zij niet in staat om haar taken als minister uit te voeren. Op vrijdag 1 november heeft Koning Willem-Alexander de staatssecretarissen Raymond Knops en Stientje van Veldhoven beiden benoemd tot minister. Knops (CDA) is nu minister van BZK. Het onderdeel 'Wonen' van BZK wordt overgenomen door minister Stientje van Veldhoven (D66). Zij is minister van Milieu en Wonen. 

Lees verder

WNT-bezoldigingsmaxima verhoogd per 2020

De bezoldigingsmaxima in de WNT worden ieder jaar aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2020 wordt het algemene WNT-bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking vastgesteld op € 201.000 per jaar bij een fulltime dienstverband. Dit was in 2019 € 194.000. 

Lees verder

‘Alleen op grote schaal kunnen we innoveren’ - bestuurder en RvC-voorzitter Tiwos over duurzaamheid en vernieuwend opdrachtgeverschap

Corporaties staan voor een grote opgave om hun woningen te verduurzamen. Door de krachten te bundelen en met bouwbedrijven langdurig samen te werken, kunnen corporaties meer bereiken. ‘Deze opgave vraagt om innovatie in techniek, opdrachtgeverschap én toezicht,’ stellen directeur-bestuurder René Scherpenisse en RvC-voorzitter Sander van Bodegraven van Tiwos.

Lees verder

Oproep aan alle leden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek naar relatie extern en intern toezicht

Hoogleraar organisatiegedrag Floor Rink aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is bezig met een onderzoek naar de relatie tussen intern en extern toezicht, in samenwerking met de VTW en de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). Het doel is: verbetering van toezicht. De VTW nodigt alle leden uit aan dit onderzoek mee te werken. 

Lees verder

Corporaties en Woonbond overhandigen Tweede Kamer petitie op 11 november a.s. in het kader van de actie #wooncrisis #ikwileenhuis

Op maandag 11 november om 11.30 uur overhandigen corporaties en de Woonbond een petitie aan de Tweede Kamer in het kader van de actie 'Ik wil een huis'. De verzamelde reacties op sociale media worden dan gebundeld overhandigd aan vertegenwoordigers van de fracties.

Lees verder

Hoe toegankelijk is de woningmarkt? (masterclass, 4 PE punten)

Als commissaris is het belangrijk om te weten hoe het staat met de toegankelijkheid van de huidige en toekomstige woningmarkt. Inzicht hierin maakt het mogelijk om samen met de Raad van Commissarissen maatregelen en beslissingen te nemen, die van invloed zijn op uw huurders. Hoe ontwikkelt de woningvraag zich? Welke positie hebben verschillende inkomensgroepen op de markt en welke mogelijkheden hebben diverse type huishoudens momenteel om een woning te betrekken?

Lees verder

De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen (online masterclass, 2 PE punten)

Hoe krijgt u zicht op het proces van de prognose van voorgestelde vastgoedstrategieën? Binnen woningcorporaties hebben bouw- en renovatieplannen grote impact, er is veel geld mee gemoeid en de risico’s die eraan hangen zijn groot. De RvC dient haar rol dan ook tijdig te pakken in projecten zoals bouwopgave en renovaties.

Lees verder

Strategisch programma WSW - bijdrage van mr. Eelkje van de Kuilen

Wellicht heeft u er al over gehoord. Het WSW is bezig met een strategisch programma. Dit heeft invloed op de verhouding tussen corporaties en het WSW. In dit artikel belichten we de belangrijkste punten voor u als commissaris.

Lees verder

'Later als ik groot ben……… de zoektocht van een aankomend commissaris' - Margreet Kikkert

Later als ik groot ben, wil ik commissaris zijn bij een woningcorporatie. Waarom? Omdat ik een corporatie een mooie organisatie vind. Een organisatie die zorgt voor mensen die zich geen woning op de vrije markt kunnen veroorloven. Ooit heb ik ook in zo’n woning gewoond en was blij dat er voor mij een betaalbare flat beschikbaar was.

Lees verder

Sectoradviescommissie Vestia: 'Zoek samen naar lange-termijn oplossing'

De Sectoradviescommissie (SAC) heeft zich de afgelopen maanden bezig gehouden met een mogelijke saneringsaanvraag van woningcorporatie Vestia. Uit het herijkte verbeterplan van Vestia dat op 10 oktober 2019 aan het WSW is gestuurd, blijkt dat er voorlopig geen aanvraag voor sanering wordt ingediend. De SAC komt daarom niet met een formeel advies, maar heeft wel een verslag van werkzaamheden gepubliceerd. Hierin reflecteert de SAC op de situatie van Vestia en komt met een aantal aanbevelingen voor alle betrokken partijen. De SAC vindt dat het ministerie van BZK, de Aw, het WSW en de sector samen naar een oplossing moeten zoeken. 

Lees verder

Herijkt verbeterplan Vestia

Op donderdag 10 oktober heeft Vestia het herijkte verbeterplan 2019-2021 aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) gestuurd. Een samenvatting is op de website van Vestia gepubliceerd.

De woningcorporatie stelt hierin dat een nieuwe saneringsbijdrage voorlopig niet aan de orde is. Vestia verwacht in 2021 weer te voldoen aan de financiële ratio's, maar ziet door de hoge rentelasten dat zij onvoldoende kan bijdragen aan wat volkshuisvestelijk noodzakelijk is. 

Lees verder