Oproep aan alle leden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek naar relatie extern en intern toezicht

Hoogleraar organisatiegedrag Floor Rink aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is bezig met een onderzoek naar de relatie tussen intern en extern toezicht, in samenwerking met de VTW en de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). Het doel is: verbetering van toezicht. De VTW nodigt alle leden uit aan dit onderzoek mee te werken.

Sinds 1 juli 2015 is de huidige Woningwet van kracht. De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) is in de wet aangewezen als de externe toezichthouder. Ook de rol van het interne toezicht is in de wet veranderd. Zo is de toets geschiktheid en betrouwbaarheid (fit en proper toets) ingevoerd. Maar ook op andere terreinen is de verhouding intern en extern toezicht gewijzigd. Hoe gaat het nu, zo'n vier jaar na invoering van de Woningwet? 

VTW directeur Albert Kerssies: 'Dit is een heel belangrijk onderzoek dat in kaart brengt hoe de onderlinge relaties tussen intern en extern toezicht zijn en hoe die kunnen worden verbeterd, met als doel om effectief toezicht te houden. Een soortgelijk onderzoek is een paar jaar geleden ook uitgevoerd in de financiële sector. We willen graag dat iedereen aan dit onderzoek meewerkt; hoe meer leden meewerken, hoe krachtiger de uitkomsten.'

Anonieme vragenlijst
Toezichthouders van corporaties en inspecteurs van de Aw – die in de dagelijkse praktijk ook aan elkaar zijn gekoppeld – ontvangen begin volgende week een vragenlijst die zij anoniem invullen. Zij kunnen elkaar over en weer beoordelen, maar het gaat nadrukkelijk niet om de beoordeling van personen. 

Uitkomsten onderzoek
De uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd in de VTW themabijeenkomst in juni 2020. 


Terug