Hoe toegankelijk is de woningmarkt? (masterclass, 4 PE punten)

Als commissaris is het belangrijk om te weten hoe het staat met de toegankelijkheid van de huidige en toekomstige woningmarkt. Inzicht hierin maakt het mogelijk om samen met de Raad van Commissarissen maatregelen en beslissingen te nemen, die van invloed zijn op uw huurders. Hoe ontwikkelt de woningvraag zich? Welke positie hebben verschillende inkomensgroepen op de markt en welke mogelijkheden hebben diverse type huishoudens momenteel om een woning te betrekken?

Deze toegankelijkheid wordt bepaald door de twee kernbegrippen uit de Volkshuisvesting: de beschikbaarheid van voldoende woningen en de betaalbaarheid ervan voor de bewoners. Tijdens de eendaagse masterclass ‘Beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen’ bespreekt docent Peter Boelhouwer onder meer diverse methodieken om betaalbaarheid vast te stellen, en tevens instrumenten om betaalbaarheid te beïnvloeden. Daarnaast neemt hij u mee in de beleidsdriehoek van woningcorporaties en de ontwikkelingen in het huurbeleid van de afgelopen jaren.

Deelnemen aan deze masterclass op woensdag 20 november is nog mogelijk en levert 4 PE punten op.


Terug