Sectoradviescommissie Vestia: 'Zoek samen naar lange-termijn oplossing'

De Sectoradviescommissie (SAC) heeft zich de afgelopen maanden bezig gehouden met een mogelijke saneringsaanvraag van woningcorporatie Vestia. Uit het herijkte verbeterplan van Vestia dat op 10 oktober 2019 aan het WSW is gestuurd, blijkt dat er voorlopig geen aanvraag voor sanering wordt ingediend. De SAC komt daarom niet met een formeel advies, maar heeft wel een verslag van werkzaamheden gepubliceerd. Hierin reflecteert de SAC op de situatie van Vestia en komt met een aantal aanbevelingen voor alle betrokken partijen. De SAC vindt dat het ministerie van BZK, de Aw, het WSW en de sector samen naar een oplossing moeten zoeken. 

De VTW heeft zelf een werkgroep van leden ingesteld. Zitting in de werkgroep hebben: Hanneke Ester, Karin de Graaf, Jan Maarten van der Meulen, Ben Spelbos en Koen Westhoff. De werkgroep wordt ondersteund vanuit het bureau door Albert Kerssies en Hans Geurts. De werkgroep heeft de afgelopen maanden met alle hoofdrolspelers gesproken. De werkgroep heeft regelmatig contact met de SAC.
Eind augustus heeft de VTW in samenwerking met bestuurlijk regisseur Hamit Karakus een ledenbijeenkomst georganiseerd voor de betrokken corporaties. In de ALV van 26 november a.s. geeft de werkgroep een terugkoppeling over de stand van zaken rond Vestia. 

Meer informatie
Lees hier het nieuwsbericht, inclusief de aanbevelingen, op de website van Aedes.

Lees hier het verslag van werkzaamheden van de SAC

Lees hier het nieuwsbericht van de VTW over het herijkt verbeterplan van Vestia

 


Terug