Nieuwsbrief 13 september 2019

Van de voorzitter - Verhuurderheffing of investeringsfonds? (video)

VTW-voorzitter Guido van Woerkom pleit in deze video voor het omzetten van de verhuurderheffing in een investeringsfonds. De maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag lijkt te gaan nemen (zo blijkt uit uitgelekte plannen), zijn onvoldoende. Voor 30 september moet het bedrag van de verhuurderheffing overgemaakt worden aan het Rijk. Namens de VTW stelt Guido van Woerkom voor om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Laat op sociale media zien welk bedrag de corporatie moet overmaken - en maak zichtbaar wat de corporatie daar ook mee had kunnen doen om te investeren, bouwen, renoveren of verduurzamen. 

Lees verder

‘We hebben samen een publieke opgave’ - interview met Ali Rabarison (VNG), spreker op het ledencongres 'Governance van lokale netwerken'

Albi Rabarison (VNG) is één van de sprekers tijdens het VTW Ledencongres over governance van lokale netwerken op 20 september. Ze gaat onder meer in op de rol van corporaties in het sociaal domein en de gewetensvragen die elke toezichthouder zou moeten stellen. Nieuwsgierig naar haar verhaal? U kunt zich nog aanmelden voor het congres.

Lees verder

Heeft u het ledenonderzoek al ingevuld? Het kan nog dit weekend!

De VTW houdt in de zomerperiode een onderzoek onder haar leden (en stakeholders). Hierin wordt u als lid van de VTW gevraagd naar uw mening over de VTW en haar producten en dienstenaanbod.

Lees verder

Vacature voor bestuurslid VTW (reminder)

De VTW ledencommissie Aanbeveling & Beroep zoekt een nieuw bestuurslid voor de VTW. Denise Bakker-van den Berg bereikt in november de maximale zittingstermijn van 8 jaar voor bestuursleden en zal in de najaars ALV op 26 november terugtreden. Het nieuwe bestuurslid wordt in dezelfde vergadering door de ALV benoemd. 

Lees verder

Huurbeleid en betaalbaarheid en de rol van de RvC: online masterclass (1 PE punt)

Het opleidingsaanbod van de VTW Academie is uitgebreid met een online masterclass ‘huurbeleid en betaalbaarheid en de rol van de RvC’.  De online masterclasses zijn korte sessies (maximaal 2 uur) rondom essentiële thema’s binnen de volkshuisvesting. Voordeel van deze compacte masterclass is dat u zelf bepaalt waar en wanneer u kennis opdoet!

Lees verder

Regionale bijeenkomsten opdrachtgeverschap en financiën (6x)

In het najaar van 2019 organiseert de VTW een bijeenkomst over professioneel opdrachtgeverschap en zes regionale bijeenkomsten over toezicht en financiën. Meld u aan voor één van deze regionale bijeenkomsten!

Lees verder

Toezicht in de praktijk: volkshuisvestelijke vraagstukken - Casus 9: Een klantenbalie: overbodig of wenselijk?

U bent commissaris bij een woningcorporatie en komt zelf uit de bankenwereld. Het fenomeen kleine kantoren “dicht bij de klant” is daar al lang niet meer aan de orde en u stelt n.a.v. de bespreking van de begroting de vraag of de corporatie zijn baliefunctie nog lang moet behouden. Ook wijst u op de hoge kosten van de centrumlocatie van het kantoor.

Lees verder

Toezicht met Passie: Video Charlie Ortega, toezichthouder bij Haag Wonen

In deze video spreekt Charlie Ortega o.a. over welke lokale netwerken er belangrijk zijn, over lokaal aanspreekbaar zijn en over wat er belangrijk is bij lokaal netwerken. Verder vertelt ze wat het beste advies is wat ze ooit heeft gehad en deelt ze haar beste advies wat ze collega toezichthouders zou willen meegeven.

Lees verder

Hildegard Pelzer: Bestuurlijke competenties

Uiteraard heb je bestuurders met bestuurlijke kwaliteiten nodig; daarop worden bestuurders geselecteerd. Als bestuurder gewerkt hebben, wil nog niet zeggen dat iemand de gewenste bestuurlijke kwaliteiten heeft. Andersom kan iemand zonder bestuurlijke ervaring, de bestuurlijke kwaliteiten wel hebben. Ik denk dat iedereen een gevoel heeft voor wat die bestuurlijke competenties zijn. Het is goed om die te expliciteren, niet alleen als een nieuwe bestuurder gezocht wordt, maar ook voor de jaarlijkse evaluatie van de bestuurder. Daar zou het niet alleen moeten gaan over de realisatie van corporatietargets, maar ook over de wijze van besturing en de houding van de bestuurder. Dat zijn voorwaarden voor het duurzaam presteren van de corporatie.

Lees verder

Toezicht met Passie: Video Siddharth Khandekar, toezichthouder bij WormerWonen

In deze video spreekt Siddharth Khandekar o.a. over welke maatschappelijke thema's er lokaal spelen, over welke netwerken er lokaal belangrijk zijn en hoe je omgaat met een kritische externe toezichthouder. Verder vertelt hij wat het beste advies is wat hij ooit heeft gehad en deelt hij zijn beste advies wat hij collega toezichthouders zou willen meegeven. 

Lees verder

Nieuwe kleine ondernemersregeling per 2020

Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe vereenvoudigde kleineondernemersregeling (KOR) in werking. Deze geldt voor alle in Nederland gevestigde btw-ondernemers ongeacht rechtsvorm (dus ook voor rechtspersonen zoals een BV, stichting of vereniging) met een omzet tot maximaal € 20.000 per kalenderjaar die zich voor de nieuwe KOR hebben aangemeld.

Lees verder