‘We hebben samen een publieke opgave’ - interview met Ali Rabarison (VNG), spreker op het ledencongres 'Governance van lokale netwerken'

Albi Rabarison (VNG) is één van de sprekers tijdens het VTW Ledencongres over governance van lokale netwerken op 20 september. Ze gaat onder meer in op de rol van corporaties in het sociaal domein en de gewetensvragen die elke toezichthouder zou moeten stellen. Nieuwsgierig naar haar verhaal? U kunt zich nog aanmelden voor het congres.

Tekst: Lisette Vos

Rabarison heeft een lange staat van dienst bij de overheid: ze was vanuit ministeries onder meer betrokken bij de wijkenaanpak van minister Ella Vogelaar en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Haar voorlaatste baan was bij de gemeente Amsterdam: als hoofd sociaal domein bij de Bestuursdienst. Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is ze momenteel directeur Beleid Inclusieve samenleving en Gemeentefinanciën. 

Goede en veilige plek om te wonen
Volgens Rabarison is wonen een essentieel onderdeel in de zorg voor (kwetsbare) bewoners. ‘Er komt door de decentralisatie veel op de gemeente af. Hoe bieden we de goede zorg voor de bewoners? Een goede en veilige plek om te wonen is daarin essentieel. Of het nu gaat om ouderen die langer zelfstandig blijven wonen, jongeren die het op eigen kracht niet redden of personen met psychische aandoeningen.’

Sociaal en fysiek
Een lokaal netwerk, waarin partners als de gemeente, corporaties, zorgorganisaties en politie met elkaar samenwerken is de basis. Het sociale (de zorg) én het fysieke aspect (wonen) moeten hand in hand gaan. Ze verwijst naar de integrale wijkenaanpak van Vogelaar. ‘Die aanpak van toen is losgelaten. Corporaties zijn door het Rijk veel te strak getrokken, zowel financieel als in hun taken, zodat ze te weinig ruimte hebben om hun sociale functie in de wijk op te pakken.’

Urgentie
Terwijl de urgentie groot is. Denk aan het toenemend aantal daklozen, omdat er in de maatschappelijke opvang geen ruimte is. ‘We moeten elkaar als partners in de wijk weten te vinden, en verder kijken dan het eigen verhaal. Daarvoor moeten we gedurfde afspraken maken. We hebben samen een publieke opgave. Zoek de grenzen op.’

Gewetensvragen
Toezichthouders van corporatie moeten zich bewust zijn van die publieke opgave. Tijdens haar verhaal op het congres wil zij de VTW-leden een spiegel voorhouden. ‘We hebben het over de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Stel als toezichthouder gewetensvragen aan het bestuur. Welke rol speelt de corporatie in het lokale netwerk, zetten we als corporatie het maximale in, wat is er nodig om mensen te helpen die het alleen niet redden?’ 

Ervaringen delen en leren
Rabarison hoopt tijdens het VTW-ledencongres ervaringen te delen over de praktijk in lokale netwerken. ‘Wat kunnen we van elkaar leren, en hoe kunnen we ieder vanuit zijn of haar rol reflecteren over hoe het beter kan? Daarover ga ik graag in gesprek.’

Aanmelding VTW Ledencongres op 20 september
Ali Rabarison, directeur Beleid Inclusieve Samenleving en Gemeentefinanciën bij de VNG, is één van de sprekers tijdens het VTW Ledencongres. Nieuwsgierig naar haar verhaal en die van andere sprekers, zoals Erik Dannenberg (voorzitter NVTZ) en Patrick Kenis (hoogleraar public governance)? U kunt zich nog aanmelden!

Meer informatie over het programma en aanmelding: https://www.vtw.nl/ledencongres 


Terug